Dagenhet Leknes

Enheten tar imot pasienter mellom 16-30 alder det anbefales et mer omfattende tilbud enn tradisjonell poliklinisk behandling.

Gruppen består av unge med debuterende psykiske lidelser som psykoseproblematikk, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, rus m.m. Pasientene har gjerne sammensatt problematikk.

Les mer om Dagenhet Leknes

Dagenhet Leknes

Behandlingstilbudet omfang varierer ut ifra individuelle behov.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?