HELSENORGE

Dagenhet Svolvær

Enheten tar imot pasienter mellom 16-30 alder det anbefales et mer omfattende tilbud enn tradisjonell poliklinisk behandling.

Gruppen består av unge med debuterende psykiske lidelser som psykoseproblematikk, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, rus m.m. Pasientene har gjerne sammensatt problematikk.

Fant du det du lette etter?