Allmennpsykiatrisk enhet B

En 5 dagers post som utreder og behandler mennesker med ulike psykiatriske problemstillinger som hindrer livsutfoldelse.

Les mer om Allmennpsykiatrisk enhet B

Allmennpsykiatrisk enhet B

Målgruppen 

Enheten tar imot et bredt spektre av pasienter med allmennpsykiatriske problemer, unntatt de med alvorlige spiseforstyrrelse, akutt suicidalitet, alvorlig psykose og et stort forbruk av rusmidler. Mange som søkes innlagt har opplevd traumer og kriser av ulike karakter, som har redusert deres livskvalitet. De fleste har ikke klart å møte eller blitt ferdig utredet/behandlet ved å gå i poliklinisk.

Behandlingstilbud

Behandlingstilbud består av:

 • De fleste blir innkalt til en forsamtale før innleggelse, der mål for behandling avklares. Vedkommende fyller ut tilsendt skjema, som tas med til møte. På møte avklares målet ved en innleggelse og om enheten kan gi det rette tilbud vedkommende har behov for. Det kan utarbeides en behandlingsplan før innleggelse.
 • Diagnostisk utredning og behandling som krever observasjon/innleggelse.
 • Medisinering som krever innleggelse; nedtrapping, oppstart eller endring av medisiner.
 • EMDR (traume behandling)
 • ECT behandling (depresjonsbehandling)
 • Samtaleterapi
 • Kognitiv terapi
 • Gruppeterapi
 • Miljøterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Fysisk trening
 • Psykoedukativ opplæring

Faglige profil

Enheten har Kognitiv terapi som hoved tilnærming, og innføring i Kognitiv terapi gis til alle. Det anvendes også andre terapiformer, eksempelvis skjematerapi. Den enkelte lærer metoder og tilegner seg «verktøy» for å mestre hverdagen og livet. Det gis «hjemmeoppgaver» under permisjon.

Personellet er organisert i behandlingsteam. Pasienten og behandlingsteamet jobber ut fra behandlingsplan i forhold til den enkeltes individuelle problemer og mål for oppholdet; «Hva har du som pasient behov for». Der det er behov er fysioterapeut er det inkludert i behandlingsteamet.

Behandlingen i enheten bygger på miljøterapi og et sammensatt gruppe tilbud 11 timer pr uke også på ettermiddagen.

Aktivitetsgruppe; en aktivitet i lag eksempelvis bowling, quiz på stua, tur eller gymsal. Samtalegruppe; med gruppeterapeut. Kognitiv gruppe 2 ganger pr uke; jobber ut fra situasjoner og tanker med Kognitiv terapi.

Fysisk trening: På treningsstudio 3 ganger i uken.

Psykoedukasjon i gruppe 2 timer i uken der temaet kan være; angst, depresjon, barn som pårørende, søvn, trening, kropp og følelser eller avhengighet. Bevegelsesgruppe, ledet av fysioterapeut; forståelse mellom kropp og følelser treningsgruppe 3 ganger pr uke utenfor enheten, med ulikt innhold.
Gruppene anvendes også som treningsarena ut fra den enkelt pasients behov og behandlingsplan.

Varighet av en innleggelse

Innleggelse varierer fra 1 til 8 uker og vurderes individuelt ut fra henvisning og pasientens behov.

Enheten er en ukepost og er stengt i helgene, da har pasientene permisjon. Enheten stenger Jul, Påske og 3 uker på sommeren.

Bemanning

Enheten er bemannet med miljøpersonalet bestående av psykiatriske sykepleier, sykepleier og annen personale med helse og sosial faglig utdanning (eks. sosionomer, barnevernspedagoger).

Behandler stab bestå av psykiater/leger, psykolog spesialister/psykologer og fysioterapeut.

Praktisk informasjon 

Enheten har 8 plasser. Av og til kan det hende at man må deler rom med andre.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Mellomåsveien 108
Telefon
75 50 16 82
Postadresse
Allmennpsykiatrisk enhet B
Salten distriktpsykiatriske senter
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø
Mellomåsveien 106, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 106(Kart)
Mellomåsveien 106, 8076 Bodø

Hvordan komme seg til Mellomåsen 106, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord eller Aspåsen, bytt til buss nr 3 til "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

 Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet  "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Fant du det du lette etter?