Allmennpsykiatrisk enhet B

Enheten er en åpen post og alle innleggelser er frivillige. De som takker ja til et tilbud må være i stand til å forholde seg til enhetens rammer og har selv et ansvar for å meddele hvordan de har det Enhet B mottar alle pasientgrupper med unntak av de med alvorlig spiseforstyrrelse, alvorlig psykose og mennesker med et stort forbruk av illegale rusmidler. Mange som blir innlagt har opplevd en eller flere traumer av ulik karakter som har redusert deres livskvalitet eller er i en livskrise.

Les mer om Allmennpsykiatrisk enhet B

Allmennpsykiatrisk enhet B

Enhetens målgruppe: 

De fleste har ikke opplevd bedring eller klart å møte opp til poliklinisk behandling.

Der gjennomføring av medisin endring, nedtrapping av medikamenter, oppstart av nytt medikament, diagnostisk utredning krever observasjon / innleggelse.

Der det er behov for behandling gjennom samtaler med behandler og miljøterapeuter, samt gruppeterapi og miljøterapi

Der pasienten har behov for flere innleggelser og behandling over tid for å nå målsetningen.

 EMDR og ECT behandling, der dette må gis i institusjon. Diagnostisk utredning. Nevropsykologis utredning (fagperson jobber ikke ved enheten).

Henvise til annen type behandling eller oppfølging etter utskriving

Pårørende:

Enheten har høyt fokus på barn som pårørende.

Det er et ønske at pårørende, voksene og barn, komme på besøk eller til samtale, der det er behov og etter den innlagte sitt ønske.

Varighet av en innleggelse:

Liggetid varierer fra 1 til 8 uker og vurderes individuelt ut fra henvisning og pasientens behov. Alle som er henvis kommer til en forvernsamtale før innleggelse der mål for behandling avklares og om enheten kan tilby den behandlingen vedkommende har behov for.  Det kan utarbeides en behandlingsplan( avtale) før innleggelse.

Enheten har stengt i helgene og permisjon er en del av behandlingen.

Bemanning:

Enheten har 4 stillinger i behandler stab og 9 stillinger i miljøet. Psykiatriske sykepleiere, en intensiv sykepleier, en klinisk sosionom. Alle har videreutdanning innen Kognitiv terapi. Enheten har o,75 % stilling som spesialhjelpepleier.  En psykomotorisk fysioterapeut, 2 psykolog spesialister, en overlege og enhetsleder.

Enhetens faglige profil:

Enheten har Kognitiv terapi som hoved tilnærming, men anvender også andre terapiformer eksempelvis skjematerapi mm. Det gis «hjemmeoppgaver» under helgepermisjon.  Personellet er organisert i behandlingsteam.  Pasienten og behandlingsteamet jobber ut fra behandlingsplan i forhold til den enkeltes individuelle problemer og mål for oppholdet.  Det gis individuelle timer med stabskontakt og miljøkontakt samt psykomotorisk fysioterapeut, ut fra målsetning for oppholdet

Behandlingen i enheten bygger på et sammensatt gruppe tilbud 10 timer pr uke også på ettermiddagen (aktivitetsgruppe, samtalegruppe, kognitiv gruppe 2 ganger pr uke, psykoedukasjon i gruppe 2 timer i uken, bevegelsesgruppe, treningsgruppe 3 ganger pr uke) Gruppene anvendes også som treningsarena ut fra den enkelt pasients behov for endring.

Enhetens lokaler: 

Enheten har enkeltrom og 2 sengsrom.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 17 80
mandag - fredag 0800 - 1530
Mellomåsveien 106, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 106(Kart)
Mellomåsveien 106, 8076 Bodø

Hvordan komme seg til Mellomåsen 106, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord eller Aspåsen, bytt til buss nr 3 til "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

 Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet  "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 280 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.