Allmennpsykiatrisk enhet D

Enheten er en åpen sengepost som utreder og behandler mennesker med ulike psykiatriske lidelser.

Les mer om Allmennpsykiatrisk enhet D

Allmennpsykiatrisk enhet D

Målgruppen

Enheten gir et tilbud til de fleste psykiske lidelser unntatt utageringsproblematikk, eller der rus og spiseproblematikk er hovedproblemet.

Behandlingstilbud

Behandlingstilbud består av:

Utredninger

EMDR (traume behandling)

Medikamentell behandling

Miljøterapi

Samtaleterapi

Gruppebasert behandling:

  • Temagruppe
  • Bevegelsesgruppe
  • Fellestur
  • Undervisning i mestring av symptomer og av hverdagen

Behandlingsopplegget baserer seg på egen motivasjon for endring og ansvarliggjøring, og er individuelt tilpasset.

Enheten kan tilby dag-behandling for pasienter som har best utbytte av det. Pasienten er da tilstede på dagtid og deltar i behandlingen, og er hjemme på kveld- og nattestid. Dette fordres at pasienter bor relativt nært.

Varlighet av innleggelse/behandling

Innleggelsestiden varierer, men gjennomsnittlig er 3 til 4 uker.

Bemanning

Enheten er bemannet med miljøpersonalet bestående av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleier, barnevernspedagog og psykiatrisk hjelpepleier.

Behandlingsstab bestå av psykiater, LIS leger, psykologspesialister, psykolog, klinisk sosionom og psykomotorisk fysioterapeut.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Mellomåsenveien 108
Telefon
75 50 17 62
Postadresse
Allmennpsykiatrisk Enhet D
Salten distriktpsykiatriske senter
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø
Mellomåsveien 104, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 104(Kart)
Mellomåsveien 104, 8076 Bodø

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Mellomåsen 104, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord eller Aspåsen, bytt til buss nr 3 til "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet  "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?