Allmennpsykiatrisk team, Fauske

Allmennpsykiatrisk team på Fauske/Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Salten (VOP-is) er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som tar imot henvendelser fra kommunene; Fauske, Hamarøy, Saltdal, Sørfold og Tysfjord vest. 

Les mer om Allmennpsykiatrisk team, Fauske

Allmennpsykiatrisk team, Fauske

Målgruppen

Tilbud til personer over 18 år som har behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjenestenivå.

Allmennpsykiatrisk team har ikke akuttfunksjon.

Behandlingstilbudet

I løpet av de én til tre første timene blir det gjort en utredning, og det blir tatt stilling til hva som evt. kan være et aktuelt behandlingstilbud.

Behandlingen gis hovedsakelig:

  • Individuelt
  • Det gis tilbud om behandling hos psykomotorisk fysioterapeut til noen internt henviste pasienter.
  • Poliklinikken yter også konsultativ bistand, rådgivning og veiledning

Varlighet av behandling

Behandlingens varighet vil variere avhengig av behov og behandlingsmålsetting.

Bemanning

Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt av overlege, psykologspesialister, psykologer, lege i spesialisering, klinisk konsulent og fysioterapeut

Praktisk informasjon

Inntak: De som får et tilbud ved poliklinikken er som oftest henvist fra fastlege. De kan også være henvist fra andre deler av SDPS og fra Nordlandssykehuset.

Henvisninger blir løpende rettighetsvurdert og fordelt til behandler, og det skal innen 10 virkedager sendes ut svarbrev med resultat og evt frist og dato for time dersom det gis rett til nødvendig helsehjelp.

Egenandel: Egenandelen for polikliniske samtaler er på 351,- kr (2019). Dette betales etter hver samtale om du ikke er registrert med frikort. Frikort får du hos HELFO når beløpsgrensen er nådd. Ubenyttede timer eller timer som ikke er avbestilt før 24t før avtale, faktureres den enkelte med 351,- kr.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 57 00 50
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø


Sjøgata 49, Fauske
Besøksadresse
Sjøgata 49, 8200 Fauske(Kart)
Sjøgata 49, 8200 Fauske
Telefon
75 57 00 50
mandag - fredag 0800 - 1530

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Sjøgata 49, Fauske

Fra Bodø lufthavn – Bodø sentrum:

Bussrute linje 100 til Fauske rutebilstasjon, første avgang kl 6:45 fra Bodø lufthavn – fra Bodø sentrum kl 6:57 - med ankomst kl 7:53.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Bussrute linje 100

Fra Rognan:

Bussrute linje 18-472 eller 18-471, fra Rognan sentrum. Første buss går kl 7:20 med ankomst 7:57.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

 Bussrute linje 18-472

 Bussrute linje 18-471

Tog fra Rognan fra kl 5:41, bytte til bussrute linje 100 på Fauske stasjon og gå av på neste stoppested.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

www.nsb.no

Bussrute linje 100

Fra Fauske togstasjon:

Bussrute linje 100 starter å gå kl 5:14, med ankomst kl 5:24. På denne strekningen går det flere bussruter som trafikkerer.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Bussrute linje 100

Fra Saltdalen:

Bussrute linje 18-472 fra Kjemåga kl 6:26, ankomst 7:57

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Bussrute linje 18-472

Fra Glomfjord:

Bussrute linje 200 fra Glomfjord kl 7:05, bytte til tog på Mørkved, og bytte til buss på Fauske stasjon bussrute linje 18-499. Ankomst 11:20

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Bussrute linje 200

www.nsb.no

Bussrute linje 18-499

Fra Meløya:

Bussrute linje 18-434 til Meløysund fergekai kl 6:00, ferge fra Meløysund til Ørnes, buss derfra til Mørkved og tog videre til Fauske. Og bytte til buss på Fauske togstasjon. Ankomst 11:20.

Se rutetabeller for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Bussrute linje 18-434

Fergerute Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund-Bolga-Støtt: Fergerute 18-435 til/fra Ørnes

Bussrute Halsa-Glomfjord-Ørnes-Bodø, linje 200: Bussrute Linje 200

www.nsb.no

Sentrumsbuss Fauske: Bussrute linje 18-499

Fra Inndyr:

Hurtigbåt rute: 18-447 (Gildeskål lokal) fra Inndyr til Våg, og hurtigbåt 18-445 (Bodø - Ytre Gildeskål) fra Våg til Bodø. Bussrute linje 100 fra Bodø sentrum til Fauske rutebilstasjon.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Hurtigbåter Gildeskål: https://www.177nordland.no/index.php?ac_id=286&ac_parent=280

Bussrute linje 100

Fra Leiråmo/Storjord (Beiarn):

Bussrute linje 18-455 til Storjord, bytte til bussrute

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer, og returreise:

Bussrute linje 18-455 Leiråmo-Storjord-Tverrvik

Fra Tysfjord, Drag/Innhavet :

Bussrute Linje 18-571 avgang fra Drag skole kl 7:25, passerer Innhavet kl 7:50 - med ankomst Fauske rutebilstasjon kl 09:55.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer og returreise:

Bussrute linje 18-571 Bodø-Fauske-Oppeid

Bussrute linje 23-720 Bodø-Fauske-Sortland

Fra Skutvik/Hamarøya/Ulvsvåg:

Bussrute linje 18-572 fra Skutvik fergekai kl 8:40, bytte til bussrute linje 23-720 på Ulvsvåg. Ankommer Fauske rutebilstasjon kl 12:15.

Se rutetabell for stoppesteder og tidspunkt for passeringer:

 Bussrute linje 18-572 Ulvsvåg - Skutvik

Fra Steigen:

Hurtigbåt rute 23-755 (NEX II Bodø-Svolvær-Bodø) fra Nordskot kl 8:30/Helnessund kl kl 8:50 – ankommer Bodø kl 10:00

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?