Allmenspykiatrisk team, Bodø

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Allmennteam er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som tar imot henvendelser fra kommunene; Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst, Steigen og Værøy.

Les mer om Allmenspykiatrisk team, Bodø

Allmenspykiatrisk team, Bodø

Målgruppen

Tilbud til personer over 18 år som har behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjeneste nivå.
Allmennpsykiatrisk team har ikke akutt funksjon.

Behandlingstilbud

Allmennteamet sine oppgaver er i første rekke å gi tilbud om utredning, diagnostikk og behandling til personer med psykiske lidelser. Og i løpet av de én til tre første [ID1] timene blir det gjort en utredning, og det blir tatt stilling til hva som evt. kan være et aktuelt behandlingstilbud.

Behandlingen kan gis som individuell eller i grupper:

 • Individuell samtaleterapi/psykoterapi med tilpasset tilnærming f.eks.:
  • Kognitiv terapi
  • Psykodynamisk terapi
 • Gruppebehandling, f.eks:
  • Mentaliseringsbasert tilnærming
  • Psykodynamisk/psykoanalytisk tilnærming
 • Ulike former for traumebehandling, f.eks.:
  • EMDR
  • Faseorientert[ID2]

Behandling hos psykomotorisk fysioterapeut

Pårørendearbeid kan ved ønske og behov være en del av behandlingen.

Poliklinikken yter også konsultativ bistand, rådgivning, veiledning og undervisning til kommunalt hjelpeapparat og andre instanser.

Varlighet av behandling

Behandlingens varighet vil variere avhengig av behov og behandlingsmålsetting.

Bemanning

Allmennteamet er tverrfaglig sammensatt av overleger, psykologspesialister, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeut.

Praktisk info

Inntak

De som får et tilbud ved poliklinikken er som oftest henvist fra fastlege. De kan også være henvist fra andre deler av SDPS og fra Nordlandssykehuset.

Henvisninger blir løpende rettighetsvurdert og fordelt til behandler, og det skal innen 10 virkedager sendes ut svarbrev med resultat og evt frist og dato for time dersom det gis rett til nødvendig helsehjelp.

Egenandel ved poliklinisk behandling

Egenandelen for polikliniske samtaler er på 351,- kr (2019). Dette betales etter hver samtale om du ikke er registrert med frikort. Frikort får du hos HELFO når beløpsgrensen er nådd. Ubenyttede timer eller timer som ikke er avbestilt før 24t før avtale, faktureres den enkelte med 351,- kr.

Kontakt med behandlere
Behandlere er tilgjengelig gjennom ekspedisjonen. Dersom de er opptatt kan det legges igjen beskjed til sekretær, slik at de kan ringe tilbake ved anledning.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Mellomåsveien 108
Telefon
75 50 17 00
mandag - fredag 0800-1530
Postadresse
Allmennpsykiatriske team Bodø
Salten distriktpsykiatriske senter
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?