Ambulant akutteam, Salten

Ambulant akutteam for voksne er en enhet innen spesialisthelsetjenesten som skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i en akutt psykisk krise, rask mobilisering av personens nettverk og rask mobilisering av behandlingsnettverket. En viktig funksjon er å bidra til at pasientene kommer på rett sted til rett tid.

Les mer om Ambulant akutteam, Salten

Ambulant akutteam, Salten

Ambulant akutteam (AAT) er et tverrfaglig sammensatt team som består av psykiater, psykologspesialist, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sosionom med videreutdanning i psykisk helse og barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helse.

Hva gjør vi?

 • Vi skal sikre bedre, helhetlig og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste til personer i akutte krisesituasjoner gjennom rask og god tilgjengelighet.
 • Vi ønsker å legge til rette for at pasienten kan få hjelp i hjemmet når det oppstår kriser. Vi vurderer videre tiltak og henviser til kontakt med rette fagperson, avdeling eller psykiatrisk poliklinikk.
 • Vi tilbyr krisesamtaler og behandling til personer fra fylte 18 år. Vi samarbeider blant annet med poliklinikk for voksne, kommunal psykiatritjeneste, fastleger, legevakt, andre deler av spesialisthelsetjenesten og døgnenhetene i psykiatrien.
 • Vi vil vurdere pasientens tilstand med fokus på ressurser. Vi bistår personen det gjelder og pårørende med å mobilisere egne ressurser for å mestre akutte kriser og medvirke til å forebygge forverring.
 • Vi gir en vurdering av pasientens psykiske krise og akutte situasjoner. Vi tilbyr samtaler og tidlig intervensjon for å forebygge innleggelser og redusere bruk av tvang og krenkelse i forbindelse med eventuelle nødvendige innleggelser.
 • Vi gjør en kartlegging av pasientens behov for tjenester og behandling gjennom samtaler og eventuelt medisinering. Vi henviser også til andre deler av spesialisthelsetjenesten som poliklinikk, døgnenhet eller akuttenhet.
 • Vi gir hjelp av kortvarig, og sørger for at pasienten blir henvist til riktig instans ved behov for ytterligere behandlingstilbud.
 • Vi samarbeider med psykiatritjenesten i kommunene, fastleger, helsesøstre, NAV eller øvrige hjelpeinstanser etter avtale med pasienten. Vi skal i tillegg gi råd og veiledning til interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere.

Det kan være seg i forbindelse med sykdom, langvarig stress, rusmiddelbruk, livskriser og lignende.
Slike kriser kan gi seg utslag i angst, depresjon, forvirring/psykoser, selvmordstanker m.m.
Ambulant akutteam er tilgjengelig for å gi hjelp i form av samtaler og eventuelt medisinsk behandling.

 • Vi ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk. Vi er en sentral del av akuttbehandlingskjeden og skal bidra til at psykiatriske akuttvurderinger i økende grad innebærer at det gis rett tiltak på rett nivå og til rett tid.
 • Innen vår åpningstid skal alle akutthenvendelser i Salten gå gjennom oss.
 • Vi skal og gi et tilbud til pårørende som har behov for samtaler.
 • Tilbudet ved AAT er frivilling og basert på samtykke fra pasienten.
 • AAT oppbevarer ikke legemidler, men har noe tilgang på legeressurser som evt. kan skrive ut resepter ved behov og følge på dette i en kort periode.
 • AAT er avhengig av å få henvisninger fra fastlege, legevakt, somatisk sykehus etc. Henvisningene blir enten vurdert i faste møter ved teamet i løpet av dagen eller fortløpende. Pasienten skal kontaktes innen 4 timer etter at det er vurdert at hun/han er i behov for hjelp.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Hovedbygget Rønvik - fløy J.

Telefon
47 90 06 06
mandag - fredag 08:00-22:00
lørdag - søndag 10:00-22:00
Begrenset åpenstid: Det redusert åpningstid inntil videre. Åpningstid vil være 08:00 - 15:30 på ukedager. Ved behov for akutt psykiatrisk hjelp utenom AATs åpningstid kontaktes vakthavende ved PHR- klinikken

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.

Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.
Fant du det du lette etter?