Voksenpsykiatrisk poliklinikk - Indre Salten

Voksenpsykiatrisk poliklinikk for indre Salten tar imot henvendelser fra Fauske, Saltdal og Sørfold. Poliklinikken har kontor i Sjøgata 49 på Fauske og et utekontor på Vensmoen i Saltdal. Poliklinikken er en enhet tilknyttet Salten distriktspsykiatriske senter, som igjen er en del av Nordlandssykehuset, psykisk helse- og rusklinikken.

Målgruppe
Poliklinikkens oppgaver er i første rekke å gi tilbud om utredning, diagnostikk og behandling til personer med psykiske lidelser.

Kontakt

Telefon
75 60 29 70
Besøksadresser og praktisk informasjon