HELSENORGE

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

RESSP

Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord.


Fant du det du lette etter?