Kliniske nettverk

Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne (RESSP) har en regional funksjon der oppdraget er å bistå de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i hele Helse Nord med kompetanseoppbygging og veiledning i konkrete pasientsaker.

 

I Helse Nord er det besluttet at Nordlandssykehuset HF skal ha ansvaret for høyspesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser i regionen. Det er et mål at dette ikke skal svekke tilbudet andre steder i regionen.

RESSP har etablert et regionalt klinisk nettverk, som er et tilbud til alle behandlere i regionen som jobber med pasienter med spiseforstyrrelser.

RESSP kan bidra med:

  • Kunnskapsformidling, fagutvikling og kompetanseheving.
  • Bidra til kompetanseutvikling i alle ledd, for å gi pasienten et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud, også når flere behandlingsnivå er involvert. 
  • Veiledning og undervisning.
  • Veiledning på Skype i Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E) to ganger i halvåret med Asle Halvorsen fra Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus. 
  • Være tilgjengelig på telefon, Skype og epost for drøfting/veiledning i konkrete pasientsaker.
  • Formidle de nye nasjonale retningslinjene, tilpasset vår region.
  • Styrke og støtte terapeutene i lange og utfordrende behandlingsforløp.
  • Tilby og tilrettelegge for hospitering på døgnenheten ved RESSP.

 

Nettverkskoordinator:

Gro Ytterstad (enhetsleder)

Epost: gro.anita.ytterstad@nlsh.no

Telefon: 75501878

Mobil: 91849829

Fant du det du lette etter?