Kvalitetsregister

​Om kvalitets- og forskningsregisteret ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser.

Regionalt senter for spiseforstyrrelser har et eget kvalitets- og forskningsregister for spiseforstyrrelser (Edkval). 

Som pasient hos oss, vil du bli spurt om du ønsker å delta i Edkval. Deltakelse er frivillig. Du vil få utdelt et informasjonsskriv og samtykke, som du underskriver hvis du ønsker å delta. 

Samtykker du til deltakelse, vil informasjonen som er registrert om deg i vårt elektroniske behandlingsregister Ednor bli overført til kvalitets- og forskningsregisteret Edkval. 

Data i Edkval danner grunnlag for kvalitetssikring og forskning på gruppenivå.

Informasjons- og samtykkeskriv.

Informasjons- og samtykkeskriv.

Opplysninger som registreres i Edkval.

Opplysninger som registreres i Edkval.

Utlevering av data.

Det kan søkes til Regionalt senter for spiseforstyrrelser om utlevering av data til kvalitets- og forskningsprosjekter. Alle datauttak må være godkjent av relevant instans og skje i henhold til gjeldende lover og regler. 

For våre retningslinjer for datautlevering, klikk her

Fant du det du lette etter?