Multifamiliegruppe

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende
Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.

Dette er ikke en direkte behandling for spiseforstyrrelse, men et supplement til annen og parallell behandling.

Tilbudet gjelder i utgangspunktet oppvekstfamilien, men andre kan også være aktuelle deltakere, for eksempel kjæreste eller samboer. Det er ikke nødvendig at familien bor sammen med den som har en spiseforstyrrelse, men at de står i nær relasjon til hverandre.

Vi vet at familien ofte organiserer seg rundt symptomene, og at hele familiens liv dreier seg mye om å håndtere spiseforstyrrelsen. Et normalt familieliv blir endret, kommunikasjonen blir forstyrret og relasjonene blir preget av redsel og håpløshet.

Vi ønsker at familiene får møte andre som står i lignende utfordringer, og at de får mulighet til å utveksle erfaringer og gi støtte til hverandre.

Målet for multifamiliegruppen

 • å gi felles informasjon og spre kunnskap
 • å mobilisere familiens ressurser slik at de kan være en støtte for hverandre
 • å lette det følelsesmessige trykket i familien
 • å hjelpe familien og finne løsninger i utfordrende situasjoner
 • å forsterke familiens evne til å takle endringer
 • å gi anledning til å utveksle tanker og erfaringer
 • å danne et fellesskap, slik at familiene ikke føler at de strever alene
 • å forhindre at symptomene spiller "hovedrollen" i familiens liv

Brosjyre

Multifamilie brosjyre

Samlinger 2019/2020

Informasjonsmøte:

 • Samling 1:
 • Samling 2:
 • Samling 3:
 • Samling 4:
 • Samling 5:
 • Samling 6:

Priser og dekning av utgifter


Samlingene regnes som et behandlingstilbud i regi av RESSP, og reiser dekkes via Pasientreiser. Du må selv legge ut for alle utgifter, som refunderes etter gjeldende satser. Vi gir dokumentasjon for behov for reise og opphold.

Du må selv bestille overnatting og måltider ved Nordland kultursenter, se under.

Kontakt Nordland kultursenter for å få opplysninger om priser på overnatting.

Du kan ha rett til opplæringspenger, dersom du har inntektstap når du deltar på samlingene. Dette søkes det om hos det lokale NAV kontoret.

Det er ikke en forutsetning at barnet er under 18 år, men at dere har samme bostedsadresse i folkeregisteret. Vi anbefaler at du kontakter din arbeidsgiver, dersom du søker om velferdspermisjon.

Kontaktinformasjon Nordland kultursenter

Her finner du kontaktinformasjon til Nordland kultursenter i Bodø.

Nordland kultursenter 

Henvisning- du må ha henvisning for å delta

Du og din familie trenger henvisning fra din lokale behandler for å delta. Henvisning sendes til:

Regionalt senter for spiseforstyrrelser
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Kontakt ved spørsmål

Gro Ytterstad, tlf. 75 50 18 78
E-post: gro.antia.ytterstad@nordlandssykehuset.no

Eva Trones, tlf. 75 50 10 76
E-post: eva.trones@nordlandssykehuset.no

Fant du det du lette etter?