Multifamiliegruppe

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende
Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles seks ganger i løpet av et år.

Dette er ikke en direkte behandling for spiseforstyrrelse, men et supplement til annen og parallell behandling.

Tilbudet gjelder i utgangspunktet oppvekstfamilien, men andre kan også være aktuelle deltakere, for eksempel kjæreste eller samboer. Det er ikke nødvendig at familien bor sammen med den som har en spiseforstyrrelse, men at de står i nær relasjon til hverandre.

Vi vet at familien ofte organiserer seg rundt symptomene, og at hele familiens liv dreier seg mye om å håndtere spiseforstyrrelsen. Et normalt familieliv blir endret, kommunikasjonen blir forstyrret og relasjonene blir preget av redsel og håpløshet.

Vi ønsker at familiene får møte andre som står i lignende utfordringer, og at de får mulighet til å utveksle erfaringer og gi støtte til hverandre

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.