HELSENORGE

Om RESSP

Regionalt senter for spiseforstyrrelser gir et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud til voksne pasienter med ulike alvorlige typer spiseforstyrrelser i Helse Nord. Senteret består av en sengepost og et regionalt kompetanseteam som også driver poliklinisk virksomhet. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord.

Senteret har forskningskompetanse og ansvar for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS).

Fant du det du lette etter?