Om RESSP

Regionalt senter for spiseforstyrrelser gir et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud til voksne pasienter med ulike alvorlige typer spiseforstyrrelser i Helse Nord. Senteret består av en sengepost og et regionalt kompetanseteam som også driver poliklinisk virksomhet. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord.

Senteret har forskningskompetanse og ansvar for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.