Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.

Kontakt

Oppmøtested

Bodø: Fløy H, 1. etasje

Lofoten: Store Møterom, 3 etasje.

Vesterålen: Se innkallingsbrev 

Telefon
Bodø: 75570014 Lofoten: 75572151 Vesterålen: 90950558
Telefontid: 08 -15.30
E-post
Postadresse

Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø


Nordlandssykehuset Lofoten
Boks 373
8376 Leknes


Nordlandssykehuset Vesterålen
Ivar Bergsmoes g. 3
8450 Stokmarknes

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Diabetes type 2, Vesterålen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 • Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med Morbus Crohn og deres pårørende

 • Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisartritt eller Ankyloserende Spondylitt/Spondylartritt og deres pårørende.

 • KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

  Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende

 • Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

 • Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Astmakurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Astmakurs for ungdom, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

  Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

 • Eksemkurs for foreldre til små barn, Bodø

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 • Epilepsikurs for foreldre til barn med epilepsi, Bodø

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Hofteskole, Bodø

  Dagskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • Prostatakreftkurs, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Multippel Sklerosekurs, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Starthjelp, Bodø

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Stomikurs for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

 • Tinnituskurs, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Ulcerøs kolitt-kurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

 • Marevanbehandling, Bodø

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • KOLS- kurs, Bodø

  Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Lungekreft, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Karbohydratvurdering for voksne, Bodø

  4 timers gruppeopplæring for voksne med type 1-diabetes som bruker hurtigvirkende insulin til måltider, og som ønsker å dosere insulin på bakgrunn av karbohydratinntak.

 • Diabetes type 2, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Nyreskolen for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Hjerneslagkurs, Vesterålen

  3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende. Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.