Avtaler avtalespesialister

Samarbeidet mellom avtalespesialist og helseforetak og andre institusjoner innenfor RHF-ets sørge- for ansvar er en forutsetning for å oppfylle rammeavtalen om avtalepraksis for legespesialister mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. ​I rammeavtalens punkt 1.3 om samarbeid forutsettes det at det inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant helseforetak og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar.

Legeforeningen og de regionale helseforetakene har utarbeidet en veileder for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak. Partene har også utarbeidet en mal for avtaler mellom avtalespesialister og helseforetak​ som anbefales brukt ved inngåelse av samarbeidsavtaler.

Fant du det du lette etter?