Beathe Helen jobber med barn

- Barn som pårørende er en viktig del av jobben

Beathe Tegnander

Nordlandssykehuset har fått på plass et team med koordinatorer som skal følge opp arbeidet med barn som pårørende.

Her finner du ut mer om våre koordinatorer

Beathe Helen Tegnander er intensivsykepleier med videreutdanning i tverrprofesjonell smertebehandling. 

- Jeg har lang klinisk erfaring med jobbing i tverrfaglig smerteteam og tverrfaglig palliativt team, hvor arbeidet med barn som pårørende er en viktig del av jobben.

Sammen med sju andre skal hun bidra i det viktige arbeidet med at barn i denne gruppen blir fulgt godt opp.