Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bodø

Førerkortvurdering


Av ulike helsemessige årsaker kan man miste retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid.

Innledning

Ved skader/sykdommer i hjernen kan en få vansker knyttet til kognitive funksjoner som for eksempel oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og visuelle resonneringsferdighet. I tillegg kan noen oppleve personlighetsendringer og problemer med å behandle komplekse problemløsningssituasjoner. Ved tegn på slike vansker kan bilsertifikat inndras for en periode, eventuelt får en muntlig kjøreforbud inntil førerkortvurdering er gjennomført.

En vet at mange kommer seg raskt tilbake til tidligere funksjonsnivå og kan fungere på et nivå som er forenlig med å kunne kjøre bil, mens andre ikke gjør det. Hvilke funksjoner og hvor alvorlig skaden/sykdommen er, avgjør når det er aktuelt å vurdere om du fyller helsekravene for å inneha førerkort.

Medisinske forhold

Medisinske forhold som har betydning er: synsvansker, epilepsi, ulike medisiner eller motoriske vansker.
Kognitive vansker kan også påvirke evnen til å kjøre bil, for eksempel: redusert oppmerksomhet, vansker med å gjøre flere ting samtidig eller nedsatt reaksjonsevne. Noen kan ha endret personlighet etter hjerneskade; blitt mer impulsiv eller har redusert innsikt i egen funksjon.
Personer med ervervet hjerneskade eller annen aktuell sykdom skal sikres en faglig vurdering i forhold til helsekrav for førerkort.

Helsekrav for førerkort er hjemlet i lov, «Førerkortforskriften», og beskrevet ytterligere i Helsedirektoratets veileder for førerkortsaker

Henvisning og vurdering

Tidspunkt for førerkortvurdering blir sendt pasient etter vurdering av henvisning fra fastlege eller annen aktuell instans. I den grad det er mulig, er det ønskelig at medisinske forhold vedrørende syn og epilepsi er avklart.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Sykehistorie, beskrivelse av aktuell tilstand, medisinliste, alkohol og eller rusmisbruk, og eventuell annen informasjon som vurderes som aktuell med tanke på bilkjøring.

Før

Før oppmøte er det viktig å ta med briller/lesebriller og høreapparat dersom du bruker det. Møt så godt uthvilt som mulig.

Under

Undersøkelsen har en varighet på 1 til 2 dager. Under oppholdet vil følgende vurderes:

  • Andre medisinske forhold, hos lege
  • Kognitive og personlighetsmessige funksjoner, hos nevropsykolog
  • Kognitive funksjoner og trafikal forståelse, hos ergoterapeut

Etter

Etter endt utredning gis en muntlig tilbakemelding i fellesskap med alle involverte fagpersoner, eller alle som anses som nødvendig.

Hvis førerkortvurderingen konkluderer med at du fyller helsekravene for førekort, vil du kunne få veiledning og generell informasjon om hvordan du går fram for å sende søknad til Fylkesmannen.

Hvis det er tvil om du fyller helsekravene for førerkort, så sendes som regel melding til Fylkesmannen om dette og at det samtidig anbefales gjennomføring av praktisk kjøretest. Denne må du selv betale, og all videre korrespondanse skjer med saksbehandler hos Fylkesmannen.

Hvis du vurderes å ikke fylle helsekravene for førerkort sendes det melding om dette til Fylkesmannen, og som på bakgrunn av vår anbefaling tar stilling til om helsekrav er oppfylt.

Du som pasient kan påklage avgjørelsen ved å sende klagen til Fylkesmannen.

Mer om førerkortvurdering

Husk at det er ingen forskjell på om du har fått midlertidig kjøreforbud (enten muntlig eller skriftlig) eller har fått inndratt førerkortet. Du skal uansett ikke kjøre motorisert kjøretøy/maskiner før det er gjort en utredning om hvorvidt du fyller helsekravene for førerkort.

Det er Fylkesmannen som avgjør alle beslutninger vedrørende førerretten.

Kontaktinformasjon

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø sentrum

Parkeringen i Bodø sentrum koster kr. 17,- pr time i disse tidsrommene: 

  • Mandag-fredag: kl. 08.00–17.00
  • Lørdag. kl. 08.00–15.00
  • Søndag: gratis

Parkering kan også foretas med Easy Park-appen, kode 8149.

Kartet under viser parkeringsplasser for besøkende.


Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket, Bodø sentrum

Åpent alle hverdager fra kl. 09.00-15.00.

Plassering i fløy H01, samlokalisert med Lærings- og mestringssenteret.
 
Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset litteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-PC.
 
Kontaktinformasjon:  somatikkbibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø sentrum

Panorama kafè finner du i 9. etasje, se vår Facebookside

Åpningstider:

Kl. 09.30-19.00 på hverdager. Helg og høytider: stengt.

Kantinen har bankterminal.

Kiosk, Bodø sentrum

Narvesen ligger i 1. etasje og har følgende åpningstider:

  • Hverdager: 07.00-21.00
  • Lørdag: 09.30-20.00
  • Søndag: 11.00-20.00

Røyking

​​Det er satt opp en røykebu til venstre for den gamle hovedinngangen. Ut over dette er det ikke tillatt å røyke på sykehusets område. For å komme seg inn i sykehuset igjen må man benytte inngangen ved siden av apoteket.

Trådløst nettverk

I Bodø og i Lofoten er det tilgang  på internett, men du må ha brukernavn og passord. Dette får du enten i resepsjonen eller hos den aktuelle klinikken du er på.

Lappene gir deg tilgang for enten ett døgn eller en uke.

Zefyr hotell, pasienthotell Bodø

Zefyr Hotell ligger på sykehusområdet og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: 

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.

Fant du det du lette etter?