Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: «Hva er viktig for deg?» Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Nordlandssykehuset tilbyr kurs i Lofoten, Vesterålen og i Bodø. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt

Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs. Du må gjerne ta direkte kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Våre lokaler

Våre kursrom er forbeholdt pasient- og pårørendeopplæring. Dersom kursrommene ikke er i bruke til dette formålet kan ansatte i sykehuset avtale lån av rom 2 uker frem i tid. Ta kontakt for avtale.

Brukerorganisasjoner kan låne våre lokaler gratis på ettermiddager og i helger. Ta kontakt for avtale.

Arrangementer i våre lokaler må være gratis og åpne for alle.

Virtuell vandring i våre lokaler i Bodø


Kurs og opplæring i Nordlandssykehuset

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:

Hammerfest, Kirkenes:

Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen:Kurs og opplæring ved andre helseforetak

E- læringskurs

Her finner du e-læringskurs for pasienter og pårørende utviklet ved Helse Sør-øst.
Kursene fungerer kun via datamaskin. Kursene markert med * fungerer bare på datamaskiner som har installert Flash-player.

Avspenningstrening - tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon*

Hydrocephalus

KOLS: E-læring for pasienter og pårørende*

Lavt stoffskifte

Høyt stoffskifte

Tinnitus og øresus*

Oppmerksomhetsøvelser

Samvalg: Bedre beslutninger - bedre helse

Søvnskole*

Verktøy for endringer av helsevaner og livsstil

Helsenorge

Fant du det du lette etter?