Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: «Hva er viktig for deg?» Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Nordlandssykehuset tilbyr kurs i Lofoten, Vesterålen og i Bodø. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt

Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs. Du må gjerne ta direkte kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Våre lokaler

Våre kursrom er forbeholdt pasient- og pårørendeopplæring. Dersom kursrommene ikke er i bruke til dette formålet kan ansatte i sykehuset avtale lån av rom 2 uker frem i tid. Ta kontakt for avtale.

Brukerorganisasjoner kan låne våre lokaler gratis på ettermiddager og i helger. Ta kontakt for avtale.

Arrangementer i våre lokaler må være gratis og åpne for alle.

Virtuell vandring i våre lokaler i Bodø


Kurs og opplæring i Nordlandssykehuset

 •    
  ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 •    
  ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD Kurset går over 2 dager

 •    
  Artroseskole, Bodø

  Dagskurs for deg som har artrose i hofte eller kne.

 •    
  Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

  Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

 •    
  Astmakurs for ungdom, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 •    
  Astmakurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 •    
  Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

  Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 •    
  Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 •    
  Brystkreft

  To dagers Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 •    
  Diabetes Drop-in

  3- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

 •    
  Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

 •    
  Diabetes type 2, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

 •    
  Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 •    
  Diabetes type 2, Vesterålen

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende

 •    
  Eksemkurs for foreldre til små barn, Bodø

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 •    
  Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 •    
  Epilepsikurs for foreldre til barn med epilepsi, Bodø

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 •    
  Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 •    
  Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 •    
  Folkeopplysning om døden

  4- timers undervisningstilbud om omsorg ved livets slutt.

 •    
  Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 •    
  Hjerneslagkurs, Vesterålen

  3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende. Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

 •    
  Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 •    
  Hjerteskolen etter hjerteinfarkt Bodø

  To dagers Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 •    
  Hofteskole, Bodø

  Dagskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 •    
  ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 •    
  KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 •    
  KOLS- kurs, Bodø

  Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 •    
  KOLS-kurs, Vesterålen

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har KOLS; kronisk obstruktiv lungesykdom, og deres pårørende

 •    
  Karbohydratvurdering for voksne, Bodø

  4 timers gruppeopplæring for voksne med type 1-diabetes som bruker hurtigvirkende insulin til måltider, og som ønsker å dosere insulin på bakgrunn av karbohydratinntak.

 •    
  Lungekreft, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 •    
  Marevanbehandling, Bodø

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 •    
  Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med Morbus Crohn og deres pårørende

 •    
  Morbus crohn og ulcerøs kolitt, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus crohn eller ulcerøs kolitt

 •    
  Multippel Sklerosekurs, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 •    
  Nyreskolen for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 •    
  Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 •    
  Overvekt operasjon kurs, Bodø

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 •    
  Parkinson

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 •    
  Prostatakreftkurs, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 •    
  Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 •    
  Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisartritt eller Ankyloserende Spondylitt/Spondylartritt og deres pårørende.

 •    
  Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter

 •    
  Starthjelp, Bodø

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

 •    
  Stomikurs for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringkurs for deg som har stomi og en av dine pårørende

 •    
  Tinnituskurs, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 •    
  Ulcerøs kolitt-kurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

 •    
  Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

  Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:

Hammerfest, Kirkenes:

Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen:Kurs og opplæring ved andre helseforetak

E- læringskurs

Her finner du e-læringskurs for pasienter og pårørende utviklet ved Helse Sør-øst.
Kursene fungerer kun via datamaskin. Kursene markert med * fungerer bare på datamaskiner som har installert Flash-player.

Avspenningstrening - tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon*

Hydrocephalus

KOLS: E-læring for pasienter og pårørende*

Lavt stoffskifte

Høyt stoffskifte

Tinnitus og øresus*

Oppmerksomhetsøvelser

Samvalg: Bedre beslutninger - bedre helse

Søvnskole*

Verktøy for endringer av helsevaner og livsstil

Helsenorge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.