Pasient- og pårørendeopplæring

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.Her finner du alfabetisk oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende. For å finne informasjon som kursdato, kontaktinformasjon og så videre åpner du det aktuelle kurset i den alfabetiske kursoversikten. Klikk på de ulike overskriftene for å lese mer.

VI STARTER FORSIKTIG OPP PLANLAGTE AKTIVITETER FOR PASIENTER, PÅRØRENDE, BRUKERORGANISASJONER OG ANSATTE FRA 1. SEPTEMBER

Alle aktiviteter er pålagt smitterestriksjoner. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hvis du ikke kan delta på kurs, tipser vi fortløpende om nyttige nettressurser med kvalitetssikret helseinformasjon. Dette erstatter ikke dialogen du skal ha med fastlege og andre fagpersoner du samarbeider med om din helse.

Nyttige nettressurser

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med den samme sykdommen eller som pårørende til en med den samme sykdommen som du har. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset, se henvisningsadresse under hvert enkelt kurs.

Oversikt over kurs: Nordlandssykehuset tilbyr kurs i Lofoten, Vesterålen og i Bodø. Det er disse du finner i den alfabetiske kursoversikten under. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. 

Du finner oversikt over de lokale kurstilbudene ved de andre sykehusene i Helse Nord lenger ned på siden. Her finner du også kurs som er definert som regionale og nasjonale ved andre helseforetak i Norge. For å se lokale kurstilbud ved andre helseforetak i Norge må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehusene.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt Lærings- og mestringssenteret

Du kan kontakte kurslederne for de ulike kursene, kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs i den alfabetiske kursoversikten. Du kan også ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Våre lokaler

Kursrommene ved Lærings- og mestringssenteret i Bodø finner du i fløy H, første etasje. Disse rommene er forbeholdt pasient- og pårørendeopplæring. Dersom kursrommene ikke er i bruke til dette formålet kan ansatte i sykehuset avtale lån av rom 4 uker frem i tid. Ta kontakt for avtale.

Brukerorganisasjoner kan låne våre lokaler gratis på ettermiddager og i helger. Arrangementer i våre lokaler må være gratis og åpne for alle. Ta kontakt for avtale.

I Vesterålen er kurslokalene i møterommet i 3. etasje ved Nordlandssykehuset Stokmarknes. (Om ikke annet er oppgitt i innkallingsbrevet)

I Lofoten er kurslokalene i store møterom 3. etasje ved Nordlandssykehuset på Gravdal. 

Virtuell vandring i våre lokaler i Bodø


ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:

Hammerfest, Kirkenes:

Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen:


Fant du det du lette etter?