Nyttige nettressurser

Her finner du lenker til kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Dette kan du bruke som supplement til samtalene med dine behandlere for å få mer kunnskap om egne helseutfordringer, gjøre gode samvalg om din helse med dine behandlere, og få økt innsikt i hva som kan være til hjelp for å kunne leve godt med helseutfordringer. Nettressursene er inndelt etter tema og oversikten vil utvides og oppdateres forløpende av Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset.

Brukerorganisasjoner og likepersonstilbud

Oversikt over brukerorganisasjoner i Norge

Oversikt aktive lokallag i Lofoten

Informasjonsvideo fra LMS om brukerorganisasjoner

Pasienthistorier; å leve med...

Diagnosespesifikk helseinformasjon

Behandlingsinformasjon Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk helseinformatikk

Felleskatalogen

E-læringskurs

Her finner du e-læringskurs for pasienter og pårørende utviklet ved Helse Sør-øst.
Kursene fungerer kun via datamaskin. Kursene markert med * fungerer bare på datamaskiner som har installert Flash-player.

Avspenningstrening - tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon*

Hydrocephalus

KOLS: E-læring for pasienter og pårørende*

Lavt stoffskifte

Høyt stoffskifte

Tinnitus og øresus*

Oppmerksomhetsøvelser

Søvnskole*

Kompetansetjenester- og miljøer

Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NKLMH)

Nasjonalt Kompetansemiljø for Selvorganisert Selvhjelp (Selvhjelp Norge)

Nasjonalt Senter for Erfaringskompetanse innen Psykisk Helse

Regional Kompetansetjeneste for Pasient- og Pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst (Mestring for Alle)

Koronapandemi

Nordlandssykehusets temaside om Korona

Folkehelseintituttets temaside om Korona

Helsedirektoratets temaside om Korona

Funksjonshemmedes fellesorganisasjons (FFO) temaside om Korona

Livsstilsendring

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil, Helsenorge

Handlingsplan for endring, Regional kompetansetjeneste for PPO i Helse Sør-Øst

Endringsverktøyet SØT, Regional kompetansetjeneste for PPO i Helse Sør- Øst

Endringsverktøyet Ambivalensutforskning, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Endringsprosessen, Regionalt Senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital

Hvordan motivere seg for endring, Regionalt Senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital

Endringssnakk -Motiverende Intervju, Helsedirektoratet

Informasjonsvideo om endring fra Lærings- og mestringssenteret

Filmer Helsedirektoratet

Filmer Kreftforeningen

Mestring

"Å leve med sykdom" - informasjonsvideo, Lærings- og Mestringssenteret

Mestring - Definisjon (NKLMH)

Mestringsprosessen, Mestringsverktøy, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Midtjylland.pdf

"Hva er mestring for deg?" - Mestringsbilder, (NKLMH)

"Lev godt med sykdom" - filmopptak, Helsepsykolog Elin Fjerstad

"Du behøver ikke vinne karantenen" - artikkel og podcast, Psykologspesialist Arnhild Lauveng

"Øv på å la bekymringer ligge" - film, Psykiater Audun Irgens

"Verktøy for sortering av problemer" - film, Erna Majormoen Selvhjelp Norge

"Øv deg i å sortere bekymringer", mestringsverktøy, (Mestring for alle)

"Hvor trykker skoen? Øv deg på å reflektere over egen situasjon", mestringsverktøy, (Mestring for alle)

"Ringen om Mestring" - en hjelp til å sette ord på viktige ting, (Mestring for alle)

"Ikke håp for hardt!"- mestringspoesi - video, Guro Skottane, (Mestring for alle)

"Styrketrening i takknemlighet", mestringsverktøy, (Mestring for alle)


Pårørende

Barn som pårørende

NKS veiledningssenter for pårørende

Pårørendes rettigheter

Ressurssenter for pårørende

Samvalg

Om Samvalg og Samvalgsverktøy, Helse Norge

Samvalg, e-læring, Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?