LAR - legemiddelassistert rehabilitering

Rusteamet

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av ditt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall.

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Informasjon fra helsenorge.no

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I tillegg hjelper det pasienter til å bli lengre i behandling og reduserer risiko for smittsomme sykdommer. Dersom behandlingen kombineres med psykososial rehabilitering, øker effekten.

​Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.

Samarbeider om LAR-beha​​ndling

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonslegemidler inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.​

Substitusjonsbehandling skal normalt ikke være førstevalget i behandling for opioidavhengighet, med mindre man etter en helhetsvurdering av pasienten finner at LAR vil være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet.

Pasientens alder skal tillegges særskilt vekt ved vurdering av om LAR skal tilbys. Beslutning om innskrivning i og utskrivning fra LAR er lagt til spesialisthelsetjenesten. Når pasienten er stabilisert, kan gjennomføringen av den medisinske delen av behandlingen overføres til allmennlege i helsetjenesten i kommunen. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for en eventuell avvikling av behandlingstilbudet

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (helsenorge.no)

Før

Hvis du har en avhengighet til opioider og ønsker behandling for denne lidelsen, kan du be din fastlege eller annet helsepersonell om å henvise deg til vurderingsenheten ved TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling. Henvisningen bør inneholde dokumentasjon på opoid avhengighet og eventuelt tidligere behandling.

Hvis du får innvilget rett til behandling, vil du bli kalt inn til en første samtale, for avklaring av dine behov og ønsker. Du vil også få tilbud om en basisutredning. På bakgrunn av dokumentasjonen i henvisningen, dine behov, ønsker og utfallet av basisutredningen, vil behandler avgjøre hvilken behandling du skal få tilbud om i TSB. Legemidelassistert rehabilitering (LAR) er ett av flere behandlingstilbud for opoid avhengighet. Som navnet tilsier, er LAR en rehabilitering med støtte av et opioid legemiddel.

 

Under

Du er i LAR fra den dagen behandler har godkjent behandling med opioid legemiddelstøtte. Lege og behandler vil planlegge behandlingsforløpet sammen med deg.

Følgende vil bli avklart før oppstart med opioidbehandling:

 • Informasjon om behandlingstilbudet.
 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke ressurspersoner som skal involveres (i en ansvarsgruppe).
 • Avtaler som skal inngås for å sikre forsvarlig behandling.
 • Hvilket legemiddel du skal behandles med.
 • Skal oppstart av legemiddel skal skje poliklinisk eller i institusjon.
 • Oppstartdato og sted for første inntak av legemiddel.
 • Når og hvor du skal levere urinprøve og eventuelt andre rusforebyggende tiltak.
 • Det er også nyttig for behandler å  få vite om andre sider av livet ditt, som kan ha betydning for behandlingen, som for eksempel fysisk og psykisk helse. 

Terapeutisk samtale

Du vil få tilbud om terapeutisk samtale med behandler i LAR. Temaet i slike samtaler kan være rusmestring, risikofaktorer for tilbakefall til rus, kartlegging av psykisk og fysisk helse, sosiale forhold, eller andre ting som er viktig for deg.

Ansvarsgruppe

Det lages en ansvarsgruppe for din behandling. Denne gruppen vil bestå av deg, din fastlege, din behandler i LAR, din kontakt i kommunen og andre personer som skal støtte under behandlingen. Sammen lager vi en behandlingsplan for å nå målene dine.

Samarbeidsmøter

Vi har samarbeidsmøter hver 8.uke, eller etter dine behov. Temaet i slike møter kan være egnet bolig, aktiviteter i hverdagen, nettverk, økonomi, fysisk og psykisk helse.

Legemiddel i behandlingen

Opoidet du behandles med, er gratis for deg. Det gjelder også hepatitt C-behandling, tannbehandling og langtidsprevensjon for kvinner.

Vi vurderer jevnlig virkningen av legemiddelet du behandles med, for at du skal ha best mulig effekt av behandlingen.

Når du ikke lenger har behov for behandler i LAR, kan fastlegen din ha ansvar for opioidbehandlingen. Ansvaret for din LAR-behandling ligger da likevel hos legen i TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling). Vi ønsker derfor jevnlige evalueringsmøter. Endring av legemiddel og dose må avklares med lege i LAR/TSB.

Avslutte behandlingen

Hvis du ønsker å avslutte behandlingen, skal vi legge til rette for det. En eventuell nedtrapping planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom deg og lege i TSB.

Om behandlingen ikke har effekt på deg, eller hvis den ikke lar seg gjennomføre på forsvarlig måte, kan vi vurdere det slik at behandlingen må avsluttes.


Etter

Det kan være økt risiko for overdose etter avslutning av behandling.

 • De vanligste legemidlene i opioidbehandlingen har en beskyttende effekt og blokkerer helt eller delvis for andre opioider. Det betyr at du må ta hensyn til dette den dagen du ikke lenger har denne beskyttelsen. 
 • Hvis du har vært uten opioider en stund, må du være oppmerksom på at du kanskje ikke tåler doser du tidligere brukte.
 • Hvis behovet for behandling kommer tilbake, vil TSB gjøre et raskt inntak for å vurdere ny behandling.

Kontaktinformasjon

Ruspoliklinikken (inkl. LAR)
Telefon
75 50 16 00
mandag - fredag 0800 - 1530
Postadresse
Ruspoliklinikken
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet
Postboks 1480
8092 Bodø
Mellomåsen 108, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 108(Kart)
Mellomåsveien 108, 8092 Bodø.
Telefon
75 53 40 00
mandag - fredag 0800 - 1530

Hvordan komme seg til Mellomåsen

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord eller Aspåsen, bytt til buss nr 3 til "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 180 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

 Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet  "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 250 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Fant du det du lette etter?