Pasient- og pårørendeopplæring

Pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om mestring, læring for livet.

Våre tre Lærings- og m​​estringssentre - kontaktinformasjon

Nordlandssykehuset har LMS i Bodø, i Lofoten og i​ Vesterålen.

LMS Bodø

Besøksadresse; Parkveien 95, Fløy H 1. etasje

E-post: LMS@nordlandssykehuset.no

Telefon: 75 57 00 14

Trykk her for å se hvordan vi har det 

Trykk her for å se hvordan vi har det

Jorunn Brendeford
Leder LMS Nordlandssykehuset
rådgiver barnetilbud
Tlf.: 75 57 06 66
Epost: Jorunn.Brendeford@nordlandssykehuset.no

Jorunn Brendeford

Anniken Evjen
rådgiver somatiske tilbud
Tlf.: 75 57 11 68
Epost: anniken.evjen@nlsh.no 

Anniken Evjen

Tone Bentzen
rådgiver psykisk helse og rus
Tlf.: 75 57 11 69
Epost: tone.dorthea.bentzen@nlsh.no 

Tone Bentzen

LMS Lofoten

Elin Pladsen
Tlf.: 75 57 2151
Epost: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no

Elin Pladsen

LMS Vesterålen

Ragna Renna
Tlf.: 90 95 05 58
Epost: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no

Ragna Renna

For mer informasjon om Lærings- og mestringssenteret, se vår avdelingsside i linken underLærings- og mestringssenteret

Hvorfor Lærings- og mestringskurs

Pasient- og pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten §3-8)

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Studier viser at kunnskap er den viktigste enkeltfaktoren for å leve bedre med egne helseutfordringer. Studiene viser at man blir mer bevisst egne behov og prioriteringer, opplever færre symptomer over tid, håndterer symptomer mer hensiktsmessig, kommuniserer mer effektivt med helsepersonell, får økt håp og tro på fremtiden, får færre innleggelser i sykehus, færre konsultasjoner hos fastlege og færre sykedager. (NKLMH 2017)

Rettigheter ved kursdeltagelse

Tekst under utarbeidelse

​Hvordan komme med på kurs?


Det kreves henvisning fra lege for å komme med på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset som henviser deg.

Henvisningen sendes til den avdelingen som er medisinskfaglig ansvarlig for tilbudet, se under henvisningsfeltet i informasjonen om hvert enkelt kurs. I henvisningen skal alle deltakeres navn og fødselsnummer påføres.

De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling

Kvalitetssikret helseinformasjon

Finnmarkssykehuset

Frisklivssentralene

Felleskatalogen

Helgelandssykehuset

Helsebiblioteket

Helsenorge

Mine behandlingsvalg

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Nordlandssykehuset   

Norsk Helseinformatikk

Pasient- og brukerombudet

Sunn skepsis

Universitetssykehuset Nord- Norge   

Lokale kurstilbud

 • ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD Kurset går over 2 dager

 • Astma for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Astmaskole for barn og deres foresatte

  På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

 • Astmaskole for ungdom

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

  Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Brystkreft

  Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • Diabetes

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Diabetes type 2, Vesterålen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende

 • Eksemkurs for foreldre til små barn

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Epilepsi barn

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Folkeopplysning om døden

  Kurset krever ingen forkunnskaper, og er beregnet på den vanlige kvinne og mann. Pårørende og øvrige interesserte prioriteres, men helsepersonell er også velkommen.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

  Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Hofteskole

  Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

  To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 • KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • KOLS- kurs

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Lungekreft

  Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Marevanbehandling

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • Morbus Crohn og ulcerøs kolitt, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus Crohn eller ulcerøs kolitt

 • Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for deg med Morbus Crohn og din pårørende

 • Multippel Sklerose

  Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Nyreskolen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • Overvekt operasjon

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 • Parkinson

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Prostatakreft

  Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt/Leddgikt, Psoriasisartritt/Psoriasisleddgikt eller Spondyloartritt/Bekhterevs sykdom og deres pårørende.

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

 • Starthjelp

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

 • Stomi

  Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

 • Tinnitus

  Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Tourettes hos barn

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Ulcerøs kolitt-kurs for voksne

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

 • Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

  Lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker

Regionale og nasjonale kurstilbud

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.