Beredskap koronavirus

Informasjon til pasienter, pårørende, besøkende, ansatte, media og primærhelsetjenesten.
Covid-19-status ved Nordlandssykehuset **
TotaltBodø​Lofoten
Vesterålen
Oppdatert​
Antall innlagte pasienter i dag
00
0
​0
​13.08.20
Antall døde pasienter hittil
​0
0
​0​0
13.08.20
​Antall smittede ansatte pr. nå
0
*​ ​
13.08.20
Personell i karantene og isolasjon
14
*​ ​
​13.08.20

* Oppgis ikke av kapasitets- og/eller personvernhensyn

** Tabellen oppdateres hver mandag og torsdag.

Oppdatert covid-19-status fra alle sykehusene i Helse Nord

Folkehelseinstituttets daglige rapport med nasjonale tall

Ikke ring nødnummer for spørsmål om koronavirus

Det er svært mange som ringer nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116 117 for generelle spørsmål om koronavirus. Disse numrene skal kun brukes når du trenger hjelp raskt. 

Finner du ikke svar på nettsidene? Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon for publikum 815 55 015 eller Bodø kommunes koronateleon 75 59 33 10

Du finner svar på det meste om koronaviruset hos FolkehelseinstituttetHelsenorge eller her på denne siden. Savner du informasjon, eller har forslag til endringer, send en e-post til kommunikasjon@nordlandssykehuset.noNyheter om koronaviruset

 • 14.08.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten

  Det er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. For spesialisthelsetjenesten er det lokale lagre i helseforetakene/sykehusene og i tillegg er d...

 • 13.08.2020
  Smittevernregler for pasienter, ansatte og besøkende etter hjemkomst fra gule land – basert på råd fra FHI og de regionale helseforetakene

  Disse reglene kommer i tillegg til karantene- og isolasjonsregler etter reiser til røde land, nærkontakt med Covid-positiv eller påvist Covid.

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • 12.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  10.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 04.06.2020
  Nye besøksrutiner i Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset utvider nå muligheten for besøk hos pasienter i sykehuset. Av smittevernhensyn må besøk fortsatt begrenses, og alle besøk må være avtalt på forhånd.

 • 30.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 29.05.2020
  Åpner for fedre på barsel

  Fedre til nyfødte kan nå få være sammen med mor og barn også etter fødsel i Nordlandssykehuset.

 • 29.05.2020
  Nytt avansert simuleringsutstyr for trening på respiratorbehandling

  – Dette simuleringsutstyret gir oss mulighet til øke kompetansen innen respiratorbehandling og å trene langt flere foran en ny pandemitopp, sier Trine Olsen, kvalitet og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, som har stått ansvarlig for kjøp av utstyret.

 • Illustrasjon
  20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 18.05.2020
  Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

  Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behand...

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 15.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 14.05.2020
  Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap

  Administrerende direktør Paul Martin Strand har besluttet å endre beredskapsnivå på bakgrunn av endret status for vesentlige beredskapsforhold i Nordlandssykehuset HF.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
  08.05.2020 Helse Nord RHF
  Sykehusene har flere intensivplasser

  Alle sykehusene i Helse Nord har økt antall intensivplasser.

 • 06.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Operasjonssykepleier
  04.05.2020 Helse Nord RHF
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det vanskelig for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Nord. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid med universitetene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

 • 30.04.2020
  Rutiner ved ankomst i Nordlandssykehuset for pasienter, ledsagere og besøkende

  Nordlandssykehuset øker nå gradvis inntaket av pasienter. Vi har strenge smitteverntiltak som gjør det trygt å komme til sykehusene våre. Her er en orientering om hva som skjer når du kommer til sykehuset.

 • Illustrasjon
  29.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 28.04.2020
  Nordlandssykehuset er ikke i ferd med å gå tom for smittevernutstyr

  Medier i Nordland har i dag publisert en sak som sier at Nordlandssykehuset kun har et beredskapslager for smittevernutstyr som rekker til to uker. Dette har ikke vært uttalt fra Nordlandssykehuset.

 • Bilde av lege
  28.04.2020 Helse Nord RHF
  Nytt register over mobiliserbart reservepersonell

  Helse Nord RHF lanserte torsdag 30. april et felles register over mobiliserbart reservepersonell i regionen. Tiltaket er en del av den regionale kontinuitets- og handlingsplan for den pågående koronapandemien.

 • 24.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 17.04.2020
  12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

  De fleste pasienter som har fått behandling, er nå utskrevet, enten til hjemmet eller til videre kommunal oppfølging. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator i Bodø, men er nå tatt av respirator.

 • 16.04.2020 Helse Nord RHF
  Digitalt seminar om koronakrisen

  Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet. Øvelse Nord inviterer til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer.

 • 15.04.2020
  Disse gir oss svar på prøvene

  Det er bioingeniørene som analyserer prøvene som viser om en person er smittet med Covid-19 eller ikke. I dag, 15. april, er den internasjonale Bioingeniørdagen og vi applauderer denne viktige yrkesgruppen!

 • 14.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • 14.04.2020 Sykehusinnkjøp
  Sykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyr

  Selskaper hevder Sykehusinnkjøp HF har godkjent smittevernutstyr de tilbyr ulike kunder. Dette stemmer ikke.

 • 11.04.2020
  Nordlandssykehuset deltar i internasjonal Covid-19 – studie

  I disse dager igangsettes et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO, der Oslo Universitetssykehus leder den norske deltakelsen. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av 29 sykehus som deltar. Formålet er å skaffe seg rask kunnskap...

 • 08.04.2020
  Ledsager kan kun følge pasient når det er helt nødvendig

  For å begrense smitte i sykehuset er det innført besøkstopp. Også for ledsager til pasient som skal til poliklinisk time er det strenge begrensninger.

 • Widerøefly og smittevernkuvøse
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Widerøe skal fly koronapasienter

  Widerøe bygger om et fly slik at det kan fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig.

 • 08.04.2020
  Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

  Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet. Team slagalarm trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien.

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • 08.04.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanal

  Sykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

 • Bilambulanse i Narvik
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  – Gjør alt vi kan for å sikre god transport

  Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

 • 07.04.2020
  Nordlandssykehuset Lofoten kan ta imot inntil 15 koronapasienter

  Sykehuset kan ta inntil 15 koronapasienter på sengepost, i tillegg til oppstart respiratorbehandling.

 • Colourbox.com
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars. Det er etablert to nye tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra begynnelsen av mai åpnes gradvis noen av de ordinære tilbudene.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjon
  06.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • intensivavdeling i Vesterålen
  06.04.2020
  Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

  Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Eli...

 • ansatte R3 Bodø
  05.04.2020
  Sengepost og eget mottak for koronasyke etablert i Bodø

  En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • Colourbox.com
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Barn som pårørende under koronapandemien

  For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?

 • avmerking på mage
  01.04.2020
  Møt opp til din time på sykehuset!

  Nordlandssykehuset opplever at mange ikke møter til sine timer på sykehuset. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Nordlandssykehuset har svært strenge smittevernrutiner. Det er trygt å komme hit.

 • 31.03.2020
  Gruppebehandling for spilleavhengige – på nett

  Korona-utbruddet satte en stopper for gruppebehandlingen av pengespillavhengige. Nå skal de likevel møtes ukentlig i videokonferanse.

 • Illustrasjon
  31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Super Puma-helikopter. Foto: Dag Ketil Henriksen
  30.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona-helikopter på plass i Tromsø

  Et stort sivilt helikopter er leid inn for å transportere koronapasienter.

 • 29.03.2020
  330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke

  Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

Fant du det du lette etter?