12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

De fleste pasienter som har fått behandling er nå utskrevet, enten til hjemmet eller for videre oppfølging på kommunal institusjon. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator på intensivavdelingen i Bodø. Alle disse tre er nå tatt av respirator og i bedring, men har behov for videre behandling i sykehus.


Asatte i smitteklær

– Vi ser at flere av pasientene våre, både på intensivavdeling og i sengepost, har lange forløp. De pasientene med lengst forløp, er de som initialt har blitt bedre, men så fått ny forverring i sin helsetilstand, sier Beate Sørslett, medisinsk direktør i Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset HF deltar i en studie for utprøving av medikamentell behandling mot Covid-19, men så langt er behandlingen vi kan gi kun støttende.

– Støttende behandling inkluderer oksygen ved lavt oksygeninnhold i blodet, respiratorbehandling ved behov og behandling av andre komplikasjoner som for eksempel nyresvikt, sier Sørslett.

– Så langt har vi ikke hatt noen dødsfall i Nordlandssykehuset knyttet til Covid-19, men ut fra erfaring både nasjonalt og internasjonalt vet vi at dette kan endre seg pandemiperioden.

Fra venstre: Linn Eva Hauvik (LIS lege), Bjørn-Håkon Nibe (Overlege Anestesi), Ragnar Woje (Intensivsykepleier), Sven-Håkon Urvi

Intensivsykepleiere og anestesileger på Nordlandssykehuset Bodø: Fra venstre: Linn Eva Hauvik (LIS lege), Bjørn-Håkon Nibe (Overlege Anestesi), Ragnar Woje (Intensivsykepleier), Sven-Håkon Urving (Overlege Anestesi), Anne-Line Nilsen (Ass. Enhetsleder), Beate Tegnander (Intensivsykepleier), Monika Bersvendsen (Intensivsykepleier), Kathrine Meyer Andreassen (Intensivsykepleier)