330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke

Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.Teamet er i beredskap 24/7 og inngår i den øvrige regionale smitteberedskapen i Luftambulansetjenesten som koordineres via AMK i Tromsø.

Smitteteamet i Bodø har allerede hatt flere oppdrag der transportkuvøsen er blitt brukt.

Luftambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge har et tilsvarende team i beredskap.