Åpner for fedre på barsel

Fedre til nyfødte kan nå få være sammen med mor og barn også etter fødsel i Nordlandssykehuset.

baby far og mor

Foto: Colourbox

Etter at myndighetene har åpnet for mer besøk i helseinstitusjoner, åpner Nordlandssykehuset nå for at fedre kan få være sammen med mor og barn også i barselperioden etter fødsel. Til nå har far kun fått være sammen med mor under fødsel, i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Forutsetningen for tilstedeværelse, både under fødsel og på barsel, er at far er frisk, ikke har symptomer på luftveissykdom eller har vært i kontakt med noen som er smittet av korona. Far må avklare besøk og opphold på føde- og barselavdeling med fødestedet på forhånd. Ordningen gjelder både i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
                                                                                             
I uken etter pinse, vil Nordlandssykehuset åpne for mer besøk på andre avdelinger. Mer informasjon og detaljer om dette, kommer etter pinse.

Årsaken til at besøk åpnes gradvis, er at smitteverntiltakene i sykehuset, må tilpasses den nye situasjonen.