Besøksstopp

Nordlandssykehuset har innført besøksstopp for alle besøkende til inneliggende pasienter i sykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn, fødende og andre med ledsagerbehov.

Unntaket fra besøksstoppen er pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn, fødende og andre med ledsagerbehov. Kritisk syke kan motta besøk av nærmeste pårørende. Dette skal avtales med pasientens avdeling på forhånd.

Reduserer planlagt aktivitet

Vi ber alle andre pårørende og besøkende om å holde kontakt med sine pårørende gjennom telefon, facetime eller annen elektronisk kommunikasjon.

Vi reduserer også planlagt aktivitet. Det vil si at mange vil få utsatt sine timer eller innleggelser. De pasienter dette gjelder vil bli kontaktet av sykehuset.

Apoteket er åpent

Nordlandssykehuset baserer sine rutiner og prosedyrer for håndtering av pasienter med mistanke om – eller smitte av – koronavirus på Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Apoteket er fortsatt åpent og kan nås via egen inngang (se bilde). Besøkende med forkjølelses symptomer har ikke adgang til apoteket.

oversiktsbilde av Nordlandssykehuset
Slik tar du kontakt ved smittemistanke
Hvis du mistenker koronasmitte: ring fastlegen eller legevakta på tlf 116 117.

Bodø kommune har en egen korona-telefon: 75 59 33 10. Dette nummeret er betjent alle dager mellom kl. 10-18. Ring 116 117 utenom disse åpningstidene.

Du kan også ringe Helsedirektoratet på 815 55 015.
Du skal ikke ringe 113 eller fysisk oppsøke legevakt eller sykehus. 113 skal kun brukes i medisinske nødsituasjoner.