Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

​​​​​Fra og med 17. august 2021 har ikke Diagnostisk klinikk ansvar for covid-prøvetaking på teststasjonen i Bodø.

​På klinikksjefmøte med direktør 17. august 2021 ble det besluttet at teststasjonen for ansatte i Bodø avvikles i regi av Diagnostisk klinikk. Klinikkene kan videreføre testing av egne ansatte, eller benytte seg av kommunens offentlige tilbud. Informasjonen under oppdateres fortløpende.

Testin​g hos Bodø kommune

Bestilling av testing skjer av den ansatte selv på kommunens hjemmeside via ID-porten.

Testing av egne ansa​​tte i Bodø

Alle ansatte som har norsk personnummer får SMS fra Helsenorge når prøvesvar foreligger. Disse ansatte behøver man ikke å legge i IMATIS, forutsatt at ansatt informerer leder om prøveresultat. IMATIS må benyttes i de tilfellene der den ansatte ikke har norsk personnummer, fordi vedkommende ikke får svar fra Helsenorge.

Prøvetaker må ha tilgang til å legge inn prøvetakingstidspunkt i kolonnen for Time 1 datoklokkeslett i IMATIS. Laboratoriet må ha informasjon i dette feltet i IMATIS for å kunne sende ut SMS-varsel til ansatt og leder. Tilgangen til lab-delen av IMATIS bestilles hos SKSD.

Prøvetaker fyller ut rekvisisjon som leveres sammen med prøven. Rekvisisjoner finnes på teststasjonen, S1, sammen med prøvetakingsutstyret. Vi gjør oppmerksom på at teststasjonen kun skal benyttes for covid-testing og ikke andre luftveisagens. 

Dersom det skal benyttes hurtig-pcr, skal dette avklares på forhånd med vakthavende lege på mikrobiologen.

Teststasjonen i S1 vil stå til disposisjon dersom klinikkene skal teste egne ansatte. Diagnostisk klinikk sørger for utstyr. Prøvetaker benytter kjelleren i RU. Følg merking fra første låste dør og hele veien til prøvetakingsrommet i S1. Alle ansatte har adgang til RU og SU. Ved inngangen til S1 er det adgangsbegrensning. Den som skal teste må kontakte Sentralbortdet på telefon 75534000 for å få oppgitt kode til døra. På teststasjonen finner man alt utstyr man trenger, inkludert smittevernutstyr.

Den ansatte som skal testes, skal benytte inngang utenfra med trapp ved Zefyr hotell.

Levering og frister i Bodø

Prøvene sendes fortløpende i rørposten til Blodbanken. Følgende tidsfrister gjelder for at prøvene skal bli analyserte samme dag:

  • Mandag til fredag: 10.00 og 17.00.
  • Lørdag: 10.00.
  • Søndag: 09.30.

Dokumentasjon

Ved behov for skriftlig bekreftelse på test-resultat, må leder skrive ut svar fra DIPS, stemple og signere.

Testing i Lo​​foten og Vesterålen​

  • Fra og med 20. oktober 2021 avvikles teststasjonene for ansatte i Lofoten og Vesterålen.
  • Ansatte skal testes hos sine respektive kommuner.

Fant du det du lette etter?