Informasjon til givere av smittevernutstyr

Helse Nord ber i pressemelding næringslivet i nord om å bidra med smittevernutstyr. Se informasjon her om hvordan mottak organiseres.

Dette er videreformidlet av ansatte i Nordlandssykehuset gjennom sosiale medier. Det har ført til at vi er kontaktet av både firma og private som ønsker å selge eller donere utstyr til oss. Det er besluttet at vi i denne fasen ikke kjøper utstyr, men mottar gjerne utstyr som donasjon.

Dette skal kanaliseres inn i sykehuset gjennom forsyningsavdelingen på alle tre lokasjoner. Vi kan kun motta utstyr pr nå mandag til fredag mellom 08:00 og 15:30.

Pressemeldingen fra Helse Nord RHF