Informasjon til media

Her finner du pressemeldinger, link til oppdaterte tall og informasjon om medievakttelefonen i Nordlandssykehuset.

Bruk medievakttelefonen 480 20 771 (besvares i tidsrommet 08.00-21.00) ved koronahenvendelser eller send skriftlig til kommunikasjon@nordlandssykehuset.no (betjenes 08.00-15.30 på hverdager).

Pressemeldinger

Pressemelding 23. ​​​​​​juli 2​​021

Generell besøksstopp ved Nordlandssykehuset​ Vesterålen

På grunn av lokalt smitteutbrudd i Vesterålen er det innført generell besøksstopp på Nordlandssykehuset Vesterålen. ​

Unntak fra dette er:
nødvendig ledsager, f.eks til barn
far/medmor til gravide og ved barselopphold 
besøk til kritisk syke pasienter

Varighet av besøksstopp vurderes fortløpende.


Pressemelding 6. april 2021

Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap

Nordlandssykehuset reduserer beredskapsnivået i Bodø fra gult til grønt fra tirsdag 6. april.

Begrunnelsen er reduksjon i antall smittede i Bodø og Salten, og færre innlagte pasienter med Covid-19 i sykehuset. Hele helseforetaket er dermed på grønt beredskapsnivå. Pressemelding 12. mars 2021

Nordlandssykehuset høyner beredskapen til gult nivå

Nordlandssykehuset HF høyner beredskapen til gult nivå ved det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Sykehusene i Lofoten og Vesterålen opprettholder grønt beredskapsnivå.

Årsaken til at sykehuset går over til gult beredskapsnivå, er en økning i covid-relaterte innleggelser som følge av smittesituasjonen i Bodø og Salten.

Sykehuset har beredskapsplaner som beskriver hvordan en økning i antall pasienter skal håndteres, både med hensyn til personell og nedtak av planlagt aktivitet. Sykehusene iverksetter nå en delvis opptrapping i tråd med planverket.

Pasienter skal møte som normalt. De som eventuelt får utsatt sine timer, vi få direkte beskjed.


Pressemelding 1. mars 2021

Nordlandssykehuset innfører strengere rutiner for besøk og ledsagere ved sykehusene i Bodø fra 2. -14. mars

Som følge av smitteutbruddet i Bodø kommune, innfører Nordlandssykehuset Bodø nå strengere rutiner for besøk og hvem som kan ha med ledsager inn i sykehusene i Bodø. Reglene gjelder fra tirsdag 2. mars til og med 14. mars. Ordningen kan bli forlenget dersom smittesituasjonen i Bodø vedvarer. Gjeldende besøksrutiner i Lofoten og Vesterålen endres ikke.

Besøk

Alle besøk skal avtales med avdelingen der pasienter oppholder seg før besøket.

 • Besøk kan kun mottas til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter. Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
 • Leverandører med nødvendig vareleveranse.

Ledsager

Kun pasienter som har krav på eller særskilt behov for ledsager, kan ta med denne inn i sykehuset. Dette gjelder:

 • Barn
 • Alvorlig syke pasienter
 • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap
 • Gravide til ultralyd, fødsel og på barsel 

Pressemelding 25. februar 2021

En ansatt smittet – flere i karantene

Bodø kommune meldte i går, 24. februar, om åtte nye smittetilfeller av covid-19 i Bodø kommune. En av disse er ansatt i Nordlandssykehuset Bodø. Den ansatte er isolert og til sammen 30 pasienter og ansatte er satt i karantene. Smittesituasjonen medfører at et mindre antall pasientkonsultasjoner knyttet til den ansattes enhet, blir utsatt. Pasienter som får utsatt sin time, blir kontaktet av sykehuset for ny avtale.

Driften for øvrig er ikke påvirket. Pasienter skal derfor møte som normalt.


Pressemelding 16. februar 2021

Tre nye smittede ved Nordlandssykehuset Bodø

I forbindelse med smitteutbruddet i Bodø kommune, er det siste døgn påvist smitte for covid-19 hos to nye ansatte og én pasient i Nordlandssykehuset. Alle har tilknytning til den ene av de to enhetene der det i helgen ble påvist smitte. Alle retningslinjer er fulgt og ingen av disse har vært på jobb med symptomer, men har testet positivt i ettertid. Til sammen er 39 personer (ansatte og pasienter) tilknyttet aktuell enhet i karantene eller isolasjon som følge av dette. Nordlandssykehuset har god oversikt over smittesituasjonen og samarbeider med Bodø kommune om smittesporing.

I forbindelse med smitteutbruddet i Bodø kommune, har Nordlandssykehuset fra tidligere flere ansatte i karantene og isolasjon. Totalt er det nå registrert 79 ansatte i karantene eller isolasjon i Nordlandssykehuset Bodø. Det er ikke smitte hos noen ansatte ved sykehusene i  Lofoten og Vesterålen. Driften ved sykehusene går som normalt og pasienter skal møte til sine avtaler.


Pressemelding 15. februar 2021

To ansatte har testet positivt for covid-19 i helgen. Flere i karantene.

Bodø kommune har i dag meldt om fire nye positive smittetilfeller for covid-19. To av disse er ansatte i Nordlandssykehuset Bodø. De to arbeider ved ulike enheter i sykehuset, og kun én har hatt direkte pasientkontakt. Alle retningslinjer er fulgt og ingen av disse har vært på jobb med symptomer, men har testet positivt i ettertid.

Som følge av dette, er så langt 3 inneliggende pasienter og 18 ansatte i karantene. Det er ikke påvist smitte blant noen pasienter. I forbindelse med smitteutbruddet i Bodø har Nordlandssykehuset fra tidligere har flere ansatte i karantene og isolasjon. Totalt er det nå registrert 67 medarbeidere i karantene og isolasjon ved Nordlandssykehuset i Bodø. Tallet forventes å gå ned de nærmeste dagene.

 I samarbeid med Bodø kommune gjennomføres smitteoppsporing der alle nærkontakter og kartlegges og følges opp videre. Driften ved sykehuset går som normalt og pasienter skal møte til sine avtaler i sykehuset.


Pressemelding 5. februar 2021

Ansatt i Nordlandssykehuset bekreftet smittet

En ansatt ved Nordlandssykehuset Vesterålen har testet positivt for Covid-19. Smittesporing gjennomføres i samarbeid med kommuneoverlegen. Den smittede ansatte er isolert og tilsammen 20 ansatte og pasienter er satt i karantene. Alle retningslinjer er fulgt. Pasienter skal møte til avtalte timer og innleggelse ved sykehuset.


Pressemelding 10. november 2020

På grunn av økt smittetrykk, har Nordlandssykehuset endret rutinene for hvem som kan ha med ledsager inn i sykehusene.

Følgende pasientgrupper kan ha med seg ledsager til sin timeavtale i Nordlandssykehuset:

 • Barn 0-18 år
 • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap
 • Fødepasienter
 • Alvorlig syke pasienter

 Besøksrutinene er uendret.

 • Alle besøk må avtales på forhånd. Dette gjøres med avdelingen der pasienten ligger.
 • Det tillates kun 1 besøkende pr gang
 • Det tillates kun 2 ulike besøkende under hele oppholdet

Fødende kan fortsatt ha partner sammen med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel.

Alle som har et nødvendig ærend inn i sykehuset, men som ikke er pasienter (ledsager, foresatte og pårørende), skal screenes ved ankomst (besvare spørsmål for å bekrefte at man ikke er smittet eller syk).

Vi vurderer våre rutiner fortløpende i tråd med smitteutviklingen i vår region. For oppdatert informasjon, følg våre beredskapssider på nordlandssykehuset.no


Pressemelding 7. november 2020
Presisering ang medieomtale vedr smittede ansatte og ansatte i karantene

Media i Bodø har i dag omtalt at Nordlandssykehuset har 2 smittede ansatte, og 21 ansatte i karantene. Dette har av mange blitt oppfattet som at det er en direkte sammenheng mellom de smittede og ansatte i karantene.  Dette er ikke tilfelle.

Nordlandssykehuset ønsker derfor korrigere inntrykket om at vi har  flere ansatte i karantene som følge av smitte hos kollegaer. Per nå er ingen ansatte i Nordlandssykehuset i karantene som følge av smitte hos kollega. Karantene skyldes egne symptomer eller nærkontakt til smittet person i eget nærmiljø. 


Pressemelding 17. april
12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

De fleste pasientene som har fått behandling, er nå utskrevet, enten til hjemmet eller for videre oppfølging på kommunal institusjon. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator på intensivavdelingen i Bodø. Alle disse tre er nå tatt av respirator og i bedring, men har behov for videre behandling i sykehus.

Les hel saken: https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/12-pasienter-har-sa-langt-fatt-behandling-for-covid-19-ved-nordlandssykehuset-hf

Bildene kan brukes dersom dere ønsker omtale saken. 
God helg i redaksjonene!

 

Pressemelding 15. april
Vi feirer bioingeniørene - de som sørger for svar på korona-testene

I dag er bioingeniørenes internasjonale dag. En viktig yrkesgruppe, som sørger for svar på de mange korona-testene som analyseres hver dag.

De ble feiret i Nordlandssykehuset i dag:  https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/disse-gir-oss-svar-pa-provene

 

Pressemelding 8. april
Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet.

Les saken og del gjerne:
https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/trener-pa-mottak-av-slagpasienter-under-koronapandemien

Med ønske om en god påske!

 

Pressemelding 7. april
Om koronaberedskapen i Nordlandssykehuset Lofoten

Nordlandssykehuset Lofoten kan ta inntil 15 koronapasienter på sengepost, i tillegg til oppstart respiratorbehandling.

Les hele saken om koronaberedskapen på Nordlandssykehuset Lofoten på våre nettsider:
https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/nordlandssykehuset-lofoten-kan-ta-imot-inntil-15-koronapasienter

 

Pressemelding 7. april
Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Elisabeth Bergland Jensen og Geir Brokstad på sykehuset.

Les hele saken her:
https://nordlandssykehuset.no/beredskap/koronavirus/nordlandssykehuset-vesteralen-godt-forberedt-pa-mottak-av-koronapasienter

 

Pressemelding 6. april
Koronasengepost og eget mottak etablert i Bodø

En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta imot inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

Sengeposten er etablert i R-fløya. Denne fløya var i bruk som medisinsk sengepost gjennom mange år inntil høyblokka var ferdig renovert og alle sengeposter ble samlet der.

– Dette gjorde at vi hadde en hel fløy i fire etasjer med etablerte isolater og infrastruktur som vi kunne ta i bruk til korona-pasienter med en gang. Dette sier Terje Tollåli, mangeårig lungelege i Nordlandssykehuset Bodø. Han har vært sentral i oppbyggingen av sengeposten.

Les hele saken på: https://nordlandssykehuset.no/sengepost-og-eget-mottak-for-koronasyke-etablert-i-bodo

 

Pressemelding 3. april
Gruppebehandling for spillavhengige på nett

Her er en sak fra våre nettsider vi vil tipse dere om.

Da koronaen stoppet gruppetilbudet for spillavhengige, flyttet de samlingene til videoløsning på nett. Les om hvordan.
https://nordlandssykehuset.no/gruppebehandling-for-spilleavhengige-pa-nett

 

Pressemelding 1. april
Mange pasienter møter ikke til time

Nordlandssykehuset opplever at mange pasienter ikke møter til sine timer. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Del derfor gjerne denne saken i egne kanaler.

https://nordlandssykehuset.no/mot-opp-til-din-time-pa-sykehuset

 

Pressemelding 29. mars
330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke.

Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

Se hele pressemeldingen her.


Pressemelding 19. mars
Én til pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19.

Én til inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 19 mars positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene. 

Kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune er varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes. 


Pressemelding 19. mars
Det er nå klart for at ø-hjelps pasienter fra Vågan igjen kan rutes til Nordlandssykehuset Lofoten.


Pressemelding 18. mars kl 19.15
Pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19.

En inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 18. mars, positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten, og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene. 

Kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune er varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes. 

Situasjonen vil medføre redusert kapasitet ved Nordlandssykehuset Lofoten. Pasienter fra Vågan, som trenger ø-hjelp vil innlegges ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Øvrige pasienter fra Lofoten, tas imot som vanlig ved Nordlandssykehuset Lofoten.


Pressemelding 16. mars kl. 10.00
Pasient som ble lagt inn på Nordlandssykehuset Bodø lørdag 14. mars med mistanke om Covid-19 er i dag bekreftet smittet. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon.


Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.Fant du det du lette etter?