Informasjon til media

Her finner du pressemeldinger og informasjon om koronasituasjonen i Nordlandssykehuset.

Bruk medievakttelefonen 480 20 771 (besvares i tidsrommet 08.00-21.00) ved koronahenvendelser eller send skriftlig til kommunikasjon@nordlandssykehuset.no (betjenes 08.00-15.30 på hverdager).

Vi ber om at henvendelser vedrørende ulykkeshendelser kun rettes til oss dersom det er alvorlige hendelser. Andre henvendelser vil ikke bli prioritert.

Takk for hjelp og forståelse i en helt spesiell tid!

Pressemeldinger

Pressemelding 10. november 2020

På grunn av økt smittetrykk, har Nordlandssykehuset endret rutinene for hvem som kan ha med ledsager inn i sykehusene.

Følgende pasientgrupper kan ha med seg ledsager til sin timeavtale i Nordlandssykehuset:

  • Barn 0-18 år
  • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap
  • Fødepasienter
  • Alvorlig syke pasienter

 Besøksrutinene er uendret.

  • Alle besøk må avtales på forhånd. Dette gjøres med avdelingen der pasienten ligger.
  • Det tillates kun 1 besøkende pr gang
  • Det tillates kun 2 ulike besøkende under hele oppholdet

Fødende kan fortsatt ha partner sammen med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel.

Alle som har et nødvendig ærend inn i sykehuset, men som ikke er pasienter (ledsager, foresatte og pårørende), skal screenes ved ankomst (besvare spørsmål for å bekrefte at man ikke er smittet eller syk).

Vi vurderer våre rutiner fortløpende i tråd med smitteutviklingen i vår region. For oppdatert informasjon, følg våre beredskapssider på nordlandssykehuset.no


Pressemelding 7. november 2020
Presisering ang medieomtale vedr smittede ansatte og ansatte i karantene

Media i Bodø har i dag omtalt at Nordlandssykehuset har 2 smittede ansatte, og 21 ansatte i karantene. Dette har av mange blitt oppfattet som at det er en direkte sammenheng mellom de smittede og ansatte i karantene.  Dette er ikke tilfelle.

Nordlandssykehuset ønsker derfor korrigere inntrykket om at vi har  flere ansatte i karantene som følge av smitte hos kollegaer. Per nå er ingen ansatte i Nordlandssykehuset i karantene som følge av smitte hos kollega. Karantene skyldes egne symptomer eller nærkontakt til smittet person i eget nærmiljø. 


Pressemelding 17. april
12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

De fleste pasientene som har fått behandling, er nå utskrevet, enten til hjemmet eller for videre oppfølging på kommunal institusjon. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator på intensivavdelingen i Bodø. Alle disse tre er nå tatt av respirator og i bedring, men har behov for videre behandling i sykehus.

Les hel saken: https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/12-pasienter-har-sa-langt-fatt-behandling-for-covid-19-ved-nordlandssykehuset-hf

Bildene kan brukes dersom dere ønsker omtale saken. 
God helg i redaksjonene!

 

Pressemelding 15. april
Vi feirer bioingeniørene - de som sørger for svar på korona-testene

I dag er bioingeniørenes internasjonale dag. En viktig yrkesgruppe, som sørger for svar på de mange korona-testene som analyseres hver dag.

De ble feiret i Nordlandssykehuset i dag:  https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/disse-gir-oss-svar-pa-provene

 

Pressemelding 8. april
Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet.

Les saken og del gjerne:
https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/trener-pa-mottak-av-slagpasienter-under-koronapandemien

Med ønske om en god påske!

 

Pressemelding 7. april
Om koronaberedskapen i Nordlandssykehuset Lofoten

Nordlandssykehuset Lofoten kan ta inntil 15 koronapasienter på sengepost, i tillegg til oppstart respiratorbehandling.

Les hele saken om koronaberedskapen på Nordlandssykehuset Lofoten på våre nettsider:
https://nordlandssykehuset.no/beredskap-koronavirus/nordlandssykehuset-lofoten-kan-ta-imot-inntil-15-koronapasienter

 

Pressemelding 7. april
Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Elisabeth Bergland Jensen og Geir Brokstad på sykehuset.

Les hele saken her:
https://nordlandssykehuset.no/beredskap/koronavirus/nordlandssykehuset-vesteralen-godt-forberedt-pa-mottak-av-koronapasienter

 

Pressemelding 6. april
Koronasengepost og eget mottak etablert i Bodø

En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta imot inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

Sengeposten er etablert i R-fløya. Denne fløya var i bruk som medisinsk sengepost gjennom mange år inntil høyblokka var ferdig renovert og alle sengeposter ble samlet der.

– Dette gjorde at vi hadde en hel fløy i fire etasjer med etablerte isolater og infrastruktur som vi kunne ta i bruk til korona-pasienter med en gang. Dette sier Terje Tollåli, mangeårig lungelege i Nordlandssykehuset Bodø. Han har vært sentral i oppbyggingen av sengeposten.

Les hele saken på: https://nordlandssykehuset.no/sengepost-og-eget-mottak-for-koronasyke-etablert-i-bodo

 

Pressemelding 3. april
Gruppebehandling for spillavhengige på nett

Her er en sak fra våre nettsider vi vil tipse dere om.

Da koronaen stoppet gruppetilbudet for spillavhengige, flyttet de samlingene til videoløsning på nett. Les om hvordan.
https://nordlandssykehuset.no/gruppebehandling-for-spilleavhengige-pa-nett

 

Pressemelding 1. april
Mange pasienter møter ikke til time

Nordlandssykehuset opplever at mange pasienter ikke møter til sine timer. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Del derfor gjerne denne saken i egne kanaler.

https://nordlandssykehuset.no/mot-opp-til-din-time-pa-sykehuset

 

Pressemelding 29. mars
330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke.

Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

Se hele pressemeldingen her.


Pressemelding 19. mars
Én til pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19.

Én til inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 19 mars positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene. 

Kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune er varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes. 


Pressemelding 19. mars
Det er nå klart for at ø-hjelps pasienter fra Vågan igjen kan rutes til Nordlandssykehuset Lofoten.


Pressemelding 18. mars kl 19.15
Pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19.

En inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 18. mars, positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten, og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene. 

Kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune er varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes. 

Situasjonen vil medføre redusert kapasitet ved Nordlandssykehuset Lofoten. Pasienter fra Vågan, som trenger ø-hjelp vil innlegges ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Øvrige pasienter fra Lofoten, tas imot som vanlig ved Nordlandssykehuset Lofoten.


Pressemelding 16. mars kl. 10.00
Pasient som ble lagt inn på Nordlandssykehuset Bodø lørdag 14. mars med mistanke om Covid-19 er i dag bekreftet smittet. Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon.


Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.Fant du det du lette etter?