Informasjon til pasienter, ledsagere, pårørende og besøkende

Dersom du er syk og trenger medisinsk hjelp, ta først kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt, livstruende sykdom eller skade.


​​


Praktisk informasjon

Har du fått innkalling til time/behandling?

  • Dersom du er frisk og uten symptomer, skal du møte til oppsatt time. Du vil motta sms med påminnelse og informasjon før du skal møte.
  • Ved mistanke om egen smitte, eller har husstandsmedlem som er smittet, skal du ta kontakt på telefon som er oppgitt i innkallingsbrevet for å avklare om timen din bør utsettes, eller om du skal komme til time som avtalt. 

  • Når du kommer til sykehuset, må du registrere deg på en innsjekkingsautomat. 
  • Dersom du skal legges inn på sykehuset, ta kun med helt nødvendige personlige eiendeler, slik som briller, høreapparat, telefon og toalettartikler. Sykehuset har klær til bruk under oppholdet.

Besøkende, pårørende og ledsager

  • Besøk skal avtales med avdelingen pasienten ligger. Besøk kan mottas hver dag kl. 12.00-21.00 For besøk til kritisk syke og terminale pasienter, kan avdelingen gi unntak fra disse besøkstidene. Dette avklares med avdelingen der pasienten ligger. Far/medmor på barsel er unntatt disse besøkstidene.​
  • Besøkende, pårørende og ledsagere med nyoppståtte luftveissymptomer, bør i utgangspunktet ikke komme på besøk i sykehus. Ved spesielle situasjoner som fødsel og alvorlig sykdom, skal sykehuset tilrettelegge for besøk. Pårørende/ledsager anbefales da å teste seg i forkant av besøket.  
  • Følg anvisninger fra resepsjon/skrankepersonale.
  • Husk de generelle smittevernreglene.

Bruk av munnbind

  • Det er ingen generell anbefaling om bruk av munnbind for pasienter eller besøkende. I noen tilfeller vil pasientens tilstand tilrå bruk av munnbind i h.h.t. sykehusets ordinære rutiner.
  • Ansatte bruker munnbind etter gjeldende rutiner for ansatte nedfelt i flytskjema.

Videokonsultasjon

Her finner du informasjon om videokonsultasjon og hvordan du benytter deg av tilbudet.
​​

Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette. Den fødende får ha ledsager sammen med seg under fødsel og på barsel, og det er ikke noen tidsbegrensning for hvor lenge ledsager kan oppholde seg. Dersom de fysiske forholdene ligger til rette for det, kan ledsager også overnatte.​

Bodø: 75 53 43 51
Vesterålen: 75 42 45 60
Fødestua i Lofoten: 76 06 01 22

Om polikliniske konsultasjoner og ultralyd

Gravide kan ha med ledsager/partner på polikliniske konsultasjoner inklusive ultralyd.​

Har du ytterligere spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel? 

​​Vi ber deg stille disse til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.​

Informasjon til blodgivere​

Blodprodukter er ferskvare med begrenset holdbarhet, og det er derfor veldig viktig at vi får blodgivere slik at vi kan opprettholde blodberedskapen.

Blodgivere som er friske, skal møte opp i blodbanken til avtalt tid. Det er også viktig at du melder fra hvis du ikke har anledning å møte.

Er du usikker på om du skal møte eller ikke, ring før du kommer. Dette gjelder alle, også blodgivere som ennå ikke er godkjent (nye blodgivere).

Dersom du er tappeklar, men ikke har fått time de neste to måneder, ta kontakt med blodbanken slik at vi kan få avtalt en time.

Planlegg din ankomst

Vi anbefaler at du planlegger oppholdet i sykehuset slik at du ikke trenger vente så lenge på timen din.​

Kart over Nordlandssykehuset sentrum, Bodø

​​

 


Fant du det du lette etter?