Ingen gynekologberedskap i Lofoten før 25. mars

Ettersom våre to faste gynekologer er ilagt karantene grunnet utenlandsreise, er fødestuen i Lofoten jordmordstyrt til vakthavende gynekolog er tilbake fra karantene 25. mars.

I denne perioden har vi ikke gynekologberedskap i Lofoten.

Gravide kvinner som har identifiserte risikofaktorer vil selekteres til å føde i Bodø eller på Stokmarknes.

Jordmødrene ved fødestuen i Lofoten kontakter de kvinnene som har termin i det aktuelle tidsrommet eller påfølgende uker, for å sikre at de får den oppfølgingen de skal ha ihht seleksjonskriteriene.

Akutt sykdom eller kliniske problemstillinger som krever oppfølging av gynekolog i dette tidsrommet, rettes til Nordlandssykehuset i Bodø eller Vesterålen.