Korona-tiltak i Nordlandssykehuset

Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset fra 13. november.

 • Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (sår hals, hoste, feber eller kortpustethet) skal testes for covid-19. Se flytskjema fra FHI. Det er etablert teststasjoner ved de somatiske sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Fram til negativ test foreligger, skal den ansatte være i karantene.
 • Nordlandssykehuset oppfordrer ansatte til å avstå fra utenlandsreiser. Alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge i gule land skal testes for covid-19, og negativ test skal foreligge før de møter på jobb. Alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge i røde land skal i karantene i 10 dager før de møter på jobb.
 • Unntak fra de nasjonale karanteregler skal godkjennes av administrerende direktør og det skal angis hvilken unntaksparagraf det søkes fritak etter (jf. covid-19 forskriften, RL8235, RL7901 og FHIs smittevernråd for innreise). All innleie av sykepleiere fra byrå skal foretas via Bemanningssenteret i HR- avdelingen. For innleie av leger fra byrå skal Bemanningssenteret i HR orienteres.
 • Unødvendig innenlandsreiser skal unngås. Arbeidsrelaterte reiser som ikke er tilknyttet utdanning (konferanser, møter) skal kritisk vurderes og begrenses til et minimum. Det er klinikksjef eller stabssjef som avgjør om deltakelse på slike arrangement er nødvendig og hensiktsmessig.
 • Ansatte som er under utdanning, kan gjennomføre utdanningsaktiviteter som planlagt, også hvis det inngår kursaktivitet eller undervisning som krever reise. Dette for å opprettholde progresjonen i utdanningen.
 • Praksis relatert til utdanning innenfor sykepleie, jordmor, bioingeniør, radiograf, medisin, helsefag og lærlingetjenesten kan inntil videre gjennomføres som planlagt under forutsetning av at smittevernreglene følges.
 • Undervisning og kurs tilknyttet utdanningsforløp med inntil 50 personer kan planlegges i auditoriene (O-fløya og høyblokka 9.etg) i Bodø sentrum og med inntil 30 personer i Festsalen i Rønvik, forutsatt at gjeldende smittevernregler opprettholdes. Antall deltakere på undervisning i andre lokaler, skal begrenses av lokalets størrelse. Som et minimum må 1 m avstand mellom deltakerne kunne opprettholdes.
 • Lærings- og mestringskurs kan gjennomføres som planlagt under forutsetning av strenge smittevernregler.
 • Simulering og ferdighetstrening kan inntil videre gjennomføres som planlagt, selv om avstandsreglene ikke kan overholdes. Det skal da vurderes styrkning av andre smitteverntiltak.
 • Øvrig fysisk møtevirksomhet og samlinger (vaktrapporter, internundervisning, fagdager, morgenmøter etc.) skal begrenses og gjennomføres i minst mulige grupperinger. Dette gjelder også under lunsj og pauser. Dette for å redusere risikoen for at mange ansatte blir nærkontakter og havner i karantene, samtidig:
 • Digitale løsninger skal brukes der det er mulig. Der dette ikke er mulig, er maks antall som kan møtes fysisk gjennom slike arenaer,10 stk.
  • Basale smittevernrutiner skal overholdes
  • Regler for avstand mellom deltakere med minst 1 m avstand (også inn og ut av rommet) skal overholdes.
 • Bruk av heis i Nordlandssykehuset skal begrenses til:
  • Inntil 4 stk. samtidig i store heiser
  • Inntil 2 stk. samtidig i små heiser 
 • Ansatte oppfordres i størst mulig grad til å benytte trapper, slik at heisen kan forbeholdes pasienter og ledsagere.
 • Ved bruk av kantinene i Bodø, Lofoten og Vesterålen, kan det maksimalt samles 4 ansatte ved et bord.
 • Lokaler i Nordlandssykehuset skal inntil videre ikke leies ut til private arrangement og sammenkomster.
 • Hjemmekontor skal vurderes som løsning for ikke-klinisk personell, men likevel ikke slik at den ansatte skal ha hjemmekontor hele tiden. Det anbefales at ca. halvparten i en enhet/seksjon har hjemmekontor mens den andre halvparten har kontor på arbeidsplassen, og at dette roteres på i en egnet turnus.
 • Det blir ikke anledning til å arrangere tradisjonelle julebord i Nordlandssykehuset i 2020. Det kan holdes julelunsj sammen med de man vanligvis spiser lunsj sammen med, men ikke på tvers av enheter eller avdelinger. Det er ikke anledning til å lage mat-buffeter, men maten må anrettes/bestilles som porsjonsservering.