Korona-tiltak i Nordlandssykehuset

Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset fra 3. juli.

 • Alle ansatte oppfordres til å holde seg orientert om koronapandemien via FHIs "Koronavirus-temaside".
 • All innleie av sykepleiere fra byrå skal foretas via Bemanningssenteret i HR- avdelingen. For innleie av leger fra byrå skal Bemanningssenteret i HR orienteres.
 • Unntak fra de nasjonale karanteregler skal godkjennes av administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF. Pr. tiden betyr dette at godkjenning må innhentes for helsepersonell som har innreise utenfor Norden, men også arbeidere fra Sverige som det må søkes om unntak for. Jf. covid-forskriften § 6 skal vikarer som leies inn fra Sverige eller land utenfor Norden, testes for covid-19, og negativ test skal foreligge før oppstart. Se retningslinjene RL7901 og RL8235 i Docmap for nærmere informasjon.
 • Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (hoste, feber eller kortpustethet) skal testes for covid-19. Det er etablert teststasjoner ved de somatiske sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
 • Renholdsaktiviteten er økt med fokus på berøringspunkter.
 • Selv om samlinger med inntil 200 personer nå er lov i offentlig regi (så lenge sikkerhetskravene om bl. a. minst 1 m avstand mellom deltakere overholdes), skal fysisk møtevirksomhet og andre samlinger fortsatt begrenses og i minst mulige grupperinger. Skype og telefon skal brukes. Dette for å redusere risikoen for at mange ansatte havner i karantene samtidig. 
 • Arrangementer med inntil 50 personer kan planlegges forutsatt at regler for avstand i rommet og inn og ut av rommet kan overholdes.
 • Hjemmekontor skal vurderes som løsning for ikke-klinisk personell, men likevel ikke slik at den ansatte skal ha hjemmekontor hele tiden. Det anbefales at ca halvparten i en enhet/seksjon har hjemmekontor mens den andre halvparten har kontor på arbeidsplassen, og at dette roteres på i en egnet turnus. 
 • I tråd med oppdraget i foretaksmøtet 21. april skal Nordlandssykehuset nærme seg mer normal drift ved å øke elektiv aktivitet. Økningen skal likevel ikke ramme beredskapen eller planleggingen for videre opptrapping i forbindelse med covid-19 epidemien.
 • Arbeidsrelaterte reiser innenlands skal fortsatt begrenses. Undervisning, veiledning og kurs i forbindelse med utdanning og videreutdanning kan gjennomføres som planlagt.
 • Utenlandsreiseforbudet for helsepersonell ble opphevet 7. mai. Ansatte bes om å holde seg løpende orientert om de reiseråd og –regler myndighetene gir. Brudd på disse vil kunne få konsekvenser for utbetaling av lønn dersom den ansatte må i karantene etter hjemkomst.
 • Besøksrutiner:
  • Besøk kan mottas mandag til fredag kl 8-20 og lørdag til søndag kl 11-18. Fedre på barsel er unntatt disse besøkstidene.
  • Pasienten kan kun motta én besøkende pr gang.
  • Alle besøk skal avtales på forhånd med den enheten pasienten ligger. Pasienten kontakter selv personalet for å avklare dette, eller den besøkende kontakter selv personalet via sentralbordet 75534000. Enheten registrerer da den besøkende med navn.
  • Ved ankomst må den besøkende registrere sin ankomst i innsjekkingsautomaten.
  • Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus. 
  • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser og skal forlate sykehuset etter besøket.