Jula 2020: Analyser og leveringsfrister til SARS-CoV-2

I forbindelse med julehøytiden vil analysetilbudet for SARS-CoV-2 ved Nordlandssykehuset Bodø forandres noe.

Koronaviruset

For informasjon om vårt planlagte tilbud, leveringsfrister og forventede svartider for denne perioden, se Lab-håndboken