Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behandlingstilbud har blitt gjennomført og antall videokonsultasjoner er mangedoblet.


Også Psykisk helse og rus klinikken har etablert eget mottak for pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Fra ven

Også Psykisk helse og rus klinikken har etablert eget mottak for pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Fra venstre: Trygve Andersen, psykiatrisk sykepleier; Ann Sofie Magnussen, enhetsleder; Alf Inge Linerud, sykepleier og Ida Grytvik, fagutviklingssykepleier.

Det er nå svært få smittede både i samfunnet og på sykehus. Men det forventes en økning med nye topper fremover. 

– Vi er godt forberedt, sier klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen. 

Mottak og sengepost

– Dersom vi får pasienter med mistanke om Covid-19, blir disse tatt imot med samme smitteverntiltak som i de somatiske sykehusene. Derfor har vi etablert et eget mottak der pasienter med mistenkt smittes tas imot. Vi har også etablert en egen sengepost for voksne pasienter som skal legges inn og samtidig har mistenkt eller påvist Covid-19.

Også barn og ungdom kan være smittet eller ha familiemedlemmer som er smittet. 

– Derfor er det i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling også etablert et eget mottak, sier hun.

Ved TUD (tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold) og ved sprøytepoliklinikkene er det også gjort tilpasninger i lokalene slik at smittevernreglene bedre kan overholdes. Det samme gjelder øvrige døgnenheter.

Stor fleksibilitet

Klinikksjefen roser sin ansatte for stor omstillingsvilje da koronapandemien kom. Sykepleiere fra Psykisk helse og rus klinikken ble da bedt om å gjøre seg tilgjengelig for arbeid ved både Covid-sengepost, ved andre enheter i somatikken og internt i klinikken. 

– Medarbeiderne har vist svært stor fleksibilitet og innsatsvilje. Vi har måttet omdisponere medarbeidere til andre enheter både internt i Psykisk helse og rus klinikken, og til somatikk, der behovet vil være størst. For mange sykepleiere er det mange år siden de arbeidet med somatiske pasienter. Nødvendig opplæring har blitt gitt og flere har gått opplæringsvakter i somatikken, sier hun.

– Dette har gjort at vi i liten grad har måttet redusere behandlingstilbud og utsette timer. I tråd med føringer fra nasjonale myndigheter øker også vi nå inntaket av pasienter.

klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen.

Vi har mangedoblet antall videokonsultasjoner i denne perioden

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen

Psykisk helse og rusklinikken hadde lenge før koronapandemien, tatt i bruk videokonsultasjoner i poliklinisk pasientbehandling (time-behandling) og hadde satt i gang flere utviklings- og innovasjonsprosjekter med bruk av ny videoteknologi. 

– Vi hadde både utstyr og kompetansen, noe som gjorde at vi raskt kunne snu oss og tilby videokonsultasjon til langt flere. Vi har mangedoblet antall videokonsultasjoner og også telefonkonsultasjoner i denne perioden, sier Soløy-Nilsen.

– Slik hindret vi at mange fikk redusert sitt behandlingstilbud. Vi etablerte også gruppeterapi for spill-avhengige på nett. Vi erfarer også at for mange pasienter er det lettere å følge opp sine timer på denne måten, sier Soløy-Nilsen.
Antall videokonsultasjoner er mangedoblet under koronapandemien. Foran skjermen er psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avd

Antall videokonsultasjoner er mangedoblet under koronapandemien. Foran skjermen er psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Jonas Møller. Personen på skjermen er med som illustrasjon.

Tilpasninger i pasienttilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene i Lofoten, Vesterålen og Salten.

I Lofoten og Vesterålen distriktsmedisinske senter er allmennpsykiatrisk døgnenhet på Stokmarknes stengt under pandemien, og personell er omdisponert for å styrke tilbudene til de alvorligste syke via FACT-team og ambulant akutteam. Poliklinisk aktivitet går som normalt eller via video-konsultasjon.

Ved Salten distriktspsykiatriske senter er det fortsatt redusert inntak på de allmennpsykiatriske døgnenhetene av smittevernhensyn. Sykehusavdelingene og døgnenhetene for de alvorligste syke er i full drift.

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er Kortidsenhet for ungdom slått sammen med Akuttenhet for ungdom og vi har fått en ekstra overlege. Noen pasienter er overført til Regional enhet for psykoser.

Det er egen akuttelefon med lege i front på dagtid for akuttpsykiatriske problemstillinger for leger i kommunene og ved de somatiske avdelingene i Nordlandssykehuset. Dette i tillegg til for- og bakvaktstelefonen resten av døgnet.

Det er opprettet nytt samarbeidsnummer inn til Salten distriktspsykiatriske senter slik at fastleger og leger i somatikk kan få direkte kontakt med lege ved behov for vurdering/veiledning vedrørende allmennpsykiatriske problemstillinger.