Koronavirus - informasjon til ansatte

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.


Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på intranettet Pulsen. Tilgang til Pulsen har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix eller mobilt kontor.

Covid-19-status Nordlandssykehuset

Her finner du oversikt over innlagte pasienter med bekreftet covid-19 og antall ansatte i karantene og isolasjon i Helse Nord

Teststasjoner for ansatte

Som et tiltak for å få ansatte med lettere luftveissymptomer tilbake på jobb, testes nå disse for Covid-19 etter prioritering fra ledere. Merk at syke ansatte IKKE skal komme til testing.

Hvem kan testes?

  • Ansatte med akutte luftveissymptomer hvor man til vanlig ville gått på jobb, kan nå bli testet for Covid-19 på sykehuset. Leder tar telefonkontakt med teststasjon og melder inn ansatte for testing.
  • Ansatte som har akutte luftveissymptomer hvor man til vanlig ville holdt seg hjemme syk, skal ikke komme innom for testing. Disse skal eventuelt ta kontakt med egen fastlege
  • Se for øvrig RL7927 Retningslinje for prøvetaking covid-19(SARS-CoV-2) for medarbeidere i Nordlandssykehuset HF 
Ledere må prioritere hvem av sine ansatte de ønsker testet for Covid-10 med tanke på forsvarlig drift. Vi presiserer at dette ikke er drop-in. Ansatte som ikke har blitt meldt inn via leder, vil bli avvist.
 

HVOR OG HVORDAN:

Bodø: 
Teststasjon er åpen hver ukedag kl 09.00 - 11.30. 
Oppmøtested: S1, inngang på enden av S-fløya, metalltrapp ved Zephyr hotell (bilde under)
Leder avtaler testing pr telefon 901 03 567 ukedager kl 8.00 - 15.00
Timeinnkalling sendes ansatt og leder på SMS.
Prøveresultat sendes leder og ansatt på SMS

Lofoten: 
Teststasjon er åpen hver ukedag kl 08.00 - 09.30. Lørdager etter avtale.
Oppmøtested: Blå brakke på baksiden ved varemottak NLSH Lofoten.
Leder avtaler testing pr telefon 75 57 22 69 innen kl 14.00 dagen før.
Prøvesvar ringes ut av rekvirerende lege Øystein Tollåli.

Vesterålen: 
Teststasjon er åpen hver ukedag kl 12.00 - 14.00
Oppmøtested: Telt utenfor legevakten NLSH Vesterålen
Leder sender papirrekvisisjon til Lab.
Timeinnkalling sendes ansatt og leder på SMS.
Prøveresultat sendes leder og ansatt på SMS

visning av inngang til teststasjon Bodø

Tiltak i Nordlandssykehuset i forbindelse med koronaviruset

Se oppdatert informasjon her

 

Opplæring og verktøy


Fant du det du lette etter?