Nordlandssykehuset deltar i internasjonal Covid-19 – studie

Det er igangsatt et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO, der Oslo Universitetssykehus leder den norske deltakelsen. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av 29 sykehus som deltar. Formålet er å skaffe rask kunnskap om hvor effektive og trygge potensielle Covid-legemidler er. 

Studieansvarlig ved Nordlandssykehuset, overlege og infeksjonsspesialist Hanne Winge Kvarenes

Studieansvarlig ved Nordlandssykehuset, overlege og infeksjonsspesialist Hanne Winge Kvarenes

Studien er en såkalt randomisert kontrollert studie (RCT), som betyr at legemidlene testes opp mot en kontrollgruppe. I dette tilfellet betyr det at alle pasientene skal motta den beste tilgjengelige støttebehandlingen etter dagens standard (med både legemidler og ulike former for organstøtte), men noen pasienter blir i tillegg trukket ut til å motta legemidler mot selve viruset, nemlig Hydroksyklorokin og Remdesivir. 

Viktig å bidra!

Studieansvarlig ved Nordlandssykehuset, overlege og infeksjonsspesialist Hanne Winge Kvarenes synes det er positivt og viktig at Nordlandssykehuset deltar i denne studien: 

– Så langt vet vi ikke om noen legemidler som er sikkert brukelige mot COVID 19. Nå må alle bidra! Norge har et velutviklet offentlig helsevesen som foreløpig klarer å holde godt tritt med omfanget av pandemien. Vi har derfor særlig gode forutsetninger for å drive slik forskning og bør ta et særlig ansvar. 

Denne måten å drive legemiddelforskning på, med mange sentre i flere land som tester de samme legemidlene samtidig, innebærer at man svært raskt får store nok tall til å kunne si om behandlingen er nyttig og trygg.

 Det er nå kritisk at verdenssamfunnet raskt får vite hva som virker og er trygt. Denne kunnskapen må være innhentet på en måte som gjør at helsepersonellet kan stole på den. Det betyr blant annet at den er innhentet med gode forskningsmetoder, og ikke bare som sporadiske historier om et fåtall mennesker. Det er faktisk like viktig å få kunnskap om hva som ikke virker og hvilke bivirkninger og komplikasjoner som kan oppstå, slik at framtidens pasienter blir spart for dette. 

To legemidler skal testes i første omgang

Noen pasienter blir trukket ut til å få behandling med Hydroksyklorokin-tabletter. Dette er et legemiddel som har vært brukt i Norge i mange år, både mot noen former av revmatisme og som forebygging- og behandling av malaria. 

 Noen vil kanskje kjenne til dette legemiddelet ved navnet Plaquenil, forteller Kvarenes. Dette legemiddelet er vi med andre ord godt kjent med, men vi vet ikke sikkert om det er virksomt nok mot SARS-CoV-2-viruset.  -Selv om Donald Trump tydeligvis har en god magefølelse, trenger leger en annen type kunnskap før vi kan anbefale dette legemiddelet til et stort antall pasienter, sier hun med et smil.

Det andre legemiddelet Remdesivir er nytt for norske leger. Det ble utviklet til bruk mot Ebola, men viste seg å ha laboratorie-effekt på flere varianter av virus som likner på SARS-CoV-2. Legemiddelet gis intravenøst. Forskere har sett både i dyrestudier og små studier på mennesker at den kan ha effekt og synes trygg. Nå er tiden kommet for å prøve den ut i større skala.

– Vi håper å få med så mange som mulig av Covid-19- pasientene som blir innlagt på sykehuset i Bodø i tiden framover, sier Winge Kvarenes. - Hvor mange pasienter det kommer til å bli, er svært vanskelig å forutse, men pasientene blir fulgt tett opp underveis og faktisk også i 3 måneder etter utskrivelse. Hvis studien viser at et legemidler ikke har effekt blir de tatt ut av studien.

Godt samarbeid

 Denne studien er kommet i stand på rekordtid både nasjonalt og her hos oss på Nordlandssykehuset. Det er strenge krav til formalia og systemer rundt slik forskning, men det har vært fabelaktig å møte så stor velvilje overalt. På halvannen uke var vi klarert til å starte!  Vi har fått en fin gruppe av leger og sykepleiere og får god hjelp fra det velrennomerte forskningslaboratoriet her på sykehuset.  Overalt hvor vi spør om hjelp så stiller de ansatte opp på rekordtid.

 Midt i en vanskelig situasjon er det veldig motiverende å jobbe i en organisasjon som til de grader stiller opp når det trengs!

 Og ikke minst må vi takke Helse Nord som tilbyr forskningsmidler til både oss og våre gode kollegaer ved UNN Tromsø avslutter Kvarenes.