Nordlandssykehuset er ikke i ferd med å gå tom for smittevernutstyr

Medier i Nordland har i dag publisert en sak som sier at Nordlandssykehuset kun har et beredskapslager for smittevernutstyr som rekker til to uker. Dette har ikke vært uttalt fra Nordlandssykehuset.

Paul Martin Strand

Paul Martin Strand, admninstrerende direktør Nordlandssykehuset

– Gitt dagen situasjon, har vi smittevernutstyr for minst seks uker. I tillegg kommer det løpende leveranser via nasjonal forsyningslinje for smittevernutstyr, som sikrer vårt beredskapslager fremover. Regionalt beredskapsråd i Helse Nord sørger også for at utstyr koordineres helseforetakene imellom, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

– To uker ble nevnt som varighet på deler av det lageret vi har pr dags dato, dersom vi hadde fått en større økning med flere Covid-19 pasienter – den omtalte «nye normalen». Dette nivået er mindre krevende enn det høyeste scenarioet som myndighetene har bedt oss planlegge for.

Gult eller grønt beredskapsnivå

Nordlandssykehuset har valgt å forbli i gult beredskapsnivå, og ikke nedskalere til grønt slik de fleste foretak i landet har gjort. 

Begrunnelsen for å opprettholde gult nivå er følgende:

  • Vi vil sikre et beredskapslager for fremtidige scenarier med et høyere antall Covid-19 pasienter.
  • Vi opprettholder arbeidet med å sikre tilstrekkelig personell og opplæring av disse.

Øker inntaket av pasienter

Nordlandssykehuset øker nå også gradvis inntaket av pasienter.

​– Vi er kommet langt i planleggingen og øker nå gradvis planlagt aktivitet fremover i tråd med nasjonale føringer, sier Strand.