Nordlandssykehuset Lofoten kan ta imot inntil 15 koronapasienter

Sykehuset kan ta inntil 15 koronapasienter på sengepost, i tillegg til oppstart respiratorbehandling.

Sissel Juliussen og Merete Breivik

Avdelingsleder Kirurgisk avdeling Sissel Juliussen (til venstre) og avdelingsleder Medisinsk avdeling Merete Breivik i Nordlandssykehuset Lofoten. Her på Overvåkningsenheten i Lofoten.

– På Medisinsk avdeling har vi satt av en hel enhet med plass til inntil 15 koronapasienter. Her legges pasienter som ikke trenger respiratorbehandling, men som likevel er så syke at de trenger sykehusinnleggelse.

Dette sier Merete Breivik som leder Medisinsk avdeling i Nordlandssykehuset Lofoten. Sammen med Sissel Juliussen, som er avdelingsleder for Kirurgisk avdeling, deltar de i pandemistaben i Nordlandssykehuset med felles ansvar for beredskap og iverksetting av tiltak i forbindelse med pandemien.

Stå-på-vilje og kompetanseløft

– Samarbeidet på sykehuset fungerer meget godt. Det er stor velvilje og stå-på-vilje for å finne løsninger i en krevende og ny situasjon. Alle gjennomgår et stort kompetanseløft for å kunne gi best mulig pleie og behandling til koronapasientene. Samarbeidet med «modersykehuset» i Bodø fungerer også veldig godt, sier de begge.

– Vi har også ukentlige samarbeidsmøter med kommuneoverlegene i Lofoten. Det fungerer meget godt og er et viktig møte i denne tiden. 

Overvåkning og respiratorer

Pasienter som trenger respiratorbehandling mottas på overvåkingsenheten på Kirurgisk avdeling.

– Vi har klargjort en egen enhet som står klar for koronasmittede pasienter som må ha respiratorbehandling. Disse plassene kommer i tillegg til sengeposten på Medisinsk avdeling sier Sissel Juliussen.

Sykehuset i Lofoten har i dag én respirator og én transportrespirator. Det er bestilt to til.

–Vi planlegger bemanning for å kunne betjene to respiratorpasienter av gangen, sier Juliussen og legger til:

– Dersom en pasient har behov for respiratorstøtte over tid, vil disse bli overført til Nordlandssykehuset Bodø for videre intensivbehandling der.

Sissel Juliussen og Merete Breivik sammen med sykepleierne Wibeche Buschmann og Sylvi Lorentzen i smittebekledning.

Sissel Juliussen og Merete Breivik sammen med sykepleierne Wibeche Buschmann og Sylvi Lorentzen i smittebekledning.

Forbereder seg på større smittespredning
– Hva med personell?

– Hele landet trenger flere sykepleiere for å kunne møte denne situasjonen, også vi, sier Merete Breivik. 

I dag er det nok sykepleiere for å klare inntil 11 koronapasienter på Medisinsk avdeling. Det læres opp annet personell i pasientrettede oppgaver for å frigi sykepleiere til oppgaver kun de kan utføre.

– I tillegg læres sykepleierne opp i oppgaver som bidrar til å avlaste overvåkningspersonellet på Overvåkningsenheten. Vi har sammen med det øvrige Nordlandssykehuset også utlysning etter nye sykepleiere og har kontakt med tidligere ansatte, vikarer og studenter, fortsetter Breivik.

Kirurgisk avdeling har ansvar for intensivsykepleierne som overvåker respiratorpasientene.
 
– Anestesisykepleiere og andre sykepleiere som er opplært i å betjene respiratorer vil også bidra, sier Sissel Juliussen. 

Legedekning

Kirurgisk avdeling har god legedekning, mens medisinsk avdeling sier de er mer sårbare med hensyn til leger. 

– Vi kan komme til å oppleve en knapphet på legesiden, sier Merete Breivik.

– Det avhenger av hvor mange pasienter vi får og hvor lenge situasjonen varer. Men vi har tre fast ansatte medisinske overleger som sammen med de yngre legene dekker den akuttmedisinske vaktberedskapen i Lofoten, sier Merete Breivik.

 Anestesilege Naira Hakobyan (t.v) og overlege Bettina Heermann.

Anestesilege Naira Hakobyan (t.v) og overlege Bettina Heermann på Overvåkningsenheten.

Laboratoriet

Også laboratoriet har tilpasset seg den nye situasjonen. De tar inn andre bioingeniører og helsesekretærer for opplæring/oppfriskning på blodprøvetaking slik at de ansatte som kan analyseinstrumentene blir skjermet i størst mulig grad.

En egen teststasjon for ansatte er også etablert. Denne sikrer tidlig avklaring blant ansatte slik at de som ikke er smitte, raskt kan komme tilbake på jobb.