Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Elisabeth Bergland Jensen og Geir Brokstad på sykehuset.

ansatte korona Vesterålen

Her er sengeposten på Medisinsk avdeling Vesterålen som er gjort klar for koronapasienter. Bildet er tatt foran slusa som er bygd til formålet. Pasienter som legges her, er ikke i behov av respiratorbehandling. Fra venstre avdelingsleder Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen Geir Brokstad, sykepleier Lillian J. Teigan, overlege i lungemedisin Are Teigan, hjelpepleier Gunn Hilde Larsen og avdelingsleder Medisinsk klinikk Vesterålen Elisabeth B. Jensen.

Elisabeth Bergland Jensen er leder for Medisinsk avdeling og Geir Brokstad for Kirurgisk avdeling med tilhørende intensivenhet. Avdelingene er en del av Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset HF.

– Medisinsk avdeling har forberedt både areal og personell på å motta pasienter. Vi har åtte sengeplasser nå, men har en god plan for utvidelse om det kommer flere, sier Bergland Jensen og utdyper:

– Vi har gjort bygningsmessige forbedringer slik at smittevernet er i tråd med anbefalingene. Både leger og sykepleiere har bidratt til å finne gode løsninger, og alle benytter tiden nå til å heve egen kompetanse.

  • Medisinsk avdeling vil motta pasienter som ikke er i behov for respirasjonsstøtte.
  • Intensivenheten ved kirurgisk avdeling skal ta imot pasienter som trenger respirasjonsstøtte.

Intens opplæring av ansatte som kan bidra

Geir Brokstad forteller at Kirurgisk avdeling har delt Intensivavdelingen i to ulike deler.

– Intensiv enhet er øremerket pasienter med Covid-19 og har plass til fem pasienter på enerom/isolat med nødvendige støtterom tilgjengelig. Området for dagkirurgi og oppvåkning skal forbeholdes pasienter som ikke er smittet, og er klargjort med utstyr for det.  

Sykehuset har bygd sluser, justert og kontrollert ventilasjonen for å sikre at luftstrømmene støtter opp om smitteverntiltakene.

– Mange ansatte har deltatt på opplæring for å kunne være en ressurs i arbeidet med pasientene der når antallet pasienter med smitte øker, sier Brokstad.

Øker respirator-kapasiteten

– Respiratorpasienter blir vanligvis overført fra Vesterålen til Bodø. Vil dette også være tilfelle under pandemien?

– Det kommer til å være en tett dialog med sykehuset i Bodø om respiratorpasientene i Vesterålen, hvor spørsmål om dette vil bli vurdert i underveis i forløpet. Vi planlegger imidlertid kapasitet for at flere av pasientene skal kunne behandles over lenger tid i Vesterålen, sier Geir Brokstad.

bilde av intensivrom i Vesterålen

Bildet viser et av enerommene på Intensivavdelingen der sykehuset planlegger å tilby blant annet respiratorbehandling til Covid-19 pasienter. Dukken er brukt til å trene på prosedyrer som utføres på respiratorpasienter. Fra venstre intensivsykepleier Hilde Lauritzen, avdelingsleder Medisinsk klinikk Vesterålen, Elisabeth Bergland Jensen, fagsykepleier Stine Selstø, intensivsykepleier Tori Lund, sykepleier Inger Klausen og avdelingsleder Kirurgisk klinikk Vesterålen Geir Brokstad.

Forbereder for mange korona-pasienter

Også i Vesterålen kan personell bli en stor utfordring dersom det kommer mange pasienter samtidig. Nødvendige forberedelser gjøres.

– Vi har utsatt behandlinger som kan vente, slik at vi får frigjort kapasitet. Men for å kunne bemanne de største toppene av pasienter er vi avhengig av å knytte til oss flere ansatte og å omdisponere eget personell. Vi har intensivsykepleiere og autoriserte sykepleiere med opplæring og erfaring i respiratorbehandling, og driver nå intern opplæring av andre ansatte, sier Elisabeth Bergland Jensen.

– I tillegg har vi ute annonse og har kontakt med firma. Vi er i gang med opplæring av sykepleiere og pleiere som har meldt seg til å hjelpe oss, noe vi setter stor pris på.

Foreløpig nok spesialister

Nordlandssykehuset Vesterålen har i dag tilstrekkelig med legespesialister i indremedisin, kirurgi, gynekologi, ortopedi og anestesiologi, men dette kan blir en utfordring etter hvert som pandemien brer om seg. 

– Heldigvis er vi del av et større system, og har planer for hvordan først og fremst Bodø skal støtte oss ved behov. Vi har også etablert avtaler med leger i spesialisering og medisinerstudenter som hjelper oss i perioden som venter oss, sier Brokstad.