Nye besøksrutiner i Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset utvider nå muligheten for besøk hos pasienter i sykehuset. Av smittevernhensyn må besøk fortsatt begrenses, og alle besøk må være avtalt på forhånd.

Resepsjonen i Bodø


F
ølgende rutiner gjelder fra 4. juni ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen, også psykiatriske avdelinger.

 • Besøk kan mottas mandag til fredag kl 8-20 og lørdag til søndag kl 11-18. Fedre på barsel er unntatt disse besøkstidene.
 • Alle besøk skal avtales på forhånd med den enheten pasienten ligger. Pasienten kontakter selv personalet for å avklare dette, eller den besøkende kontakter selv personalet via sentralbordet 75534000. Enheten forhåndsregistrerer da den besøkende med navn.
 • Som hovedregel kan pasienten kun motta 1-2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. For kritisk syke kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen. 
 • På barsel kan kun far/partner komme på besøk.
 • Ved ankomst må den besøkende registrere sin ankomst i innsjekkingsautomaten. (Gjøres manuelt ved psykiatriske avdelinger.)
 • Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema i automaten for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus. (Gjøres manuelt ved psykiatriske avdelinger.)
 • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser og skal forlate sykehuset etter besøket.
 • Følg for øvrig anvisninger fra vakt og resepsjon/skrankepersonale.
 • Husk smittevernreglene:
  • Minst 1 meter avstand til andre mennesker.
  • Håndhygiene når du ankommer og forlater sykehuset, og håndhygiene før du ankommer enheten du skal besøke, og når du forlater denne.
  • Host i albuekroken eller i papirlommetørkle.