Nye besøksrutiner i Nordlandssykehuset

Av smittevernhensyn må besøk begrenses, og alle besøk må være avtalt på forhånd.

Resepsjonen i Bodø


F
ølgende rutiner gjelder ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen, også psykiatriske avdelinger.

 • Besøk kan mottas mandag til fredag kl 8-20 og lørdag til søndag kl 11-18. For besøk til kritisk syke og terminale pasienter, kan avdelingen gi unntak fra disse besøkstidene. Dette må avklares med avdelingen der pasienten ligger. Far/medmor på barsel er unntatt disse besøkstidene.
 • Alle besøk skal avtales på forhånd med den enheten pasienten ligger. Pasienten kontakter selv personalet for å avklare dette, eller den besøkende kontakter selv personalet via sentralbordet 75534000.
 • Som hovedregel kan pasienten kun motta 1-2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
 • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Enheten forhåndsregistrerer den besøkende med navn i den elektroniske innsjekkingsautomaten.
 • Ved ankomst må den besøkende registrere sin ankomst i innsjekkingsautomaten.
 • Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus. Denne screeningen gjennomføres komplett hver gang den besøkende ankommer.
 • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser, i kantinen eller i etablerte ventearealer. Besøkende skal straks forlate sykehuset etter besøket.
 • Følg for øvrig anvisninger fra vakt og resepsjon/skrankepersonale.
 • Husk smittevernreglene:
  • Minst 1 meter avstand til andre mennesker.
  • Håndhygiene når du ankommer og forlater sykehuset, og håndhygiene før du ankommer enheten du skal besøke, og når du forlater denne.
  • Host i albuekroken eller i papirlommetørkle.