Nytt avansert simuleringsutstyr for trening på respiratorbehandling

 – Dette simuleringsutstyret gir oss mulighet til øke kompetansen innen respiratorbehandling og å trene langt flere foran en ny pandemitopp, sier Trine Olsen, kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, som har stått ansvarlig for kjøp av utstyret

Simuleringsutstyret er innkjøpt nå særlig med tanke på en økning av antall Covid-19 pasienter som vil trenge respiratorbehandling. Siste uken i mai ble første simulering gjennomført.

aktiv hjelp dukke

Anestesilege Thomas Stenersen intuberer «pasienten» SIM-MAN 3G sammen med intensivsykepleier Tone Jentoft.

– Koronapandemien har vist oss viktigheten av bred kompetanse på respiratorbehandling for en større andel leger og sykepleiere. Det er derfor veldig viktig at dette utstyret kom nå, slik at vi er godt forberedt dersom vi får en stor økning i Covid-19 pasienter som trenger respiratorbehandling, sier Trine Olsen.

Helse Nord er blant de første regionene i landet som har mottatt utstyret innkjøpt for øremerkede midler fra statsbudsjettet for oppbygging av intensivkapasitet og tatt det i bruk.

teamet som ha øvd

«Respiratorpasienten» SIM-MAN 3G med den avanserte respirator-simulatoren tilkoplet seg. Teamet bak som deltok under simuleringen. Fra venstre: Berge Solheim, teknisk sjef Lærdal; Espen Henriksen, utdanningsspesialist Lærdal; Tone Jentoft, anestesisykepleier; Frode Sundquist, avdelingsingeniør; Eirik Hugaas Ofstad, avdelingsoverlege akuttmottaket; Kjetil Nilsen, intensivsykepleier; Stig Nymo, lege Medisinsk klinikk; Svein Arne Monsen, anestesilege (Helgelandssykehuset) og Thomas Stenersen, anestesilege.

Nært virkeligheten

Gjennom tre hele dager fikk leger, sykepleiere og medisinteknisk personell i Nordlandssykehuset opplæring i bruk av simulatorutstyret på «pasienten» SIM-MAN 3G med lungeboks. Respiratorbehandling er teamarbeid. Derfor deltar alle faggrupper med ulikt ansvarsområde i opplæringen.

Utstyret og dukka det trenes på, er så nært en reel situasjon som det er mulig å komme. Alt av vitale parameter overvåkes og følges på «pasientens» monitor.

– Helsemyndighetene har bedt oss forberede oss på et scenario der vi kan komme til å ha inntil 30 intensivpasienter i Nordlandssykehuset, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

– Derfor er vi svært glade for at Helse Nord har sørget for at dette utstyret er på plass. Trening og simulering nå, som vi er i en rolig fase, svært viktig, sier direktøren.

Kan trene mange

– Dette er en langt mer avansert trening og opplæring i traumebehandling enn det vi tidligere har hatt tilgang til, sier teamet som trente i Nordlandssykehuset siste uken i mai.

– Vi kan til og med kjenne om «pasienten» blir varm og svett og se at «pasienten» reagerer på berøring. Utstyret gir oss også mulighet for gode læringsarenaer for ansatte fra alle våre sykehus, sier de.

lege

Anestesilege Thomas Stenersen

– For oss på Intensiv og Anestesi gir SIM-MAN med lungeboks gode muligheter for å trene på situasjoner rundt vanskelige intubasjoner, akutte problemer for pasienter på respirator og etablering/behandling av pasienter med avanserte lungesykdommer på respirator, sier anestesilege Thomas Stenersen.

– Dette er spesielt viktig når vi skal sjekke ut nytt personell for å delta i team på Intensiv.

anestesilege Thomas Stenersen.
 
Nå i løpet av de kommende uker skal vi også introdusere både barneleger og indremedisinere på Intensiv avdeling. Disse skal kunne mobiliseres ved behov i forbindelse med Covid-19, sier han.

Læringsarena for Leger under utdanning

Simulering er også tatt inn som en viktig læringsarena i den nye LIS-utdanningen (leger i spesialisering) innen mange ulike spesialiteter, sier Trine Olsen.

– Simulering bidrar både til opplæring og utsjekk av ulike ferdigheter, samt til teamtrening. Vi ønsker i større grad å øve helsepersonell ved hjelp av simulering, slik at de er godt forberedt i forkant av møte med pasienter, avslutter hun.

Simuleringsutstyret er levert av Lærdal Medical, som deltar i undervisning og opplæring i bruk av utstyret.

Trine Olsen, kvalitet og forskningsdirektør i Helse Nord RHF,

Trine Olsen, kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF,