Rutiner ved ankomst i Nordlandssykehuset for pasienter, ledsagere og besøkende

Her er oversikt over rutiner ved ankomst under pandemien for pasienter, pårørende, ledsagere, fødende, blodgivere og besøkende.
innsjekk
Har du fått innkalling til time/behandling?
 • Dersom du er frisk og uten symptomer, skal du møte til oppsatt time.
 • Du vil motta sms med påminnelse om time og kort informasjon før du kommer.
 • Ved mistanke om egen smitte, eller dersom du har vært i nærkontakt med smittet person, skal du ikke møte opp på sykehuset, men ta kontakt på telefon som er oppgitt i innkallingsbrevet for å få ny time.
 • Sykehusene har adgangskontroll ved hovedinngangene. Dette innebærer at det hovedsak er pasienter som kan komme inn. Ved ankomst må du derfor vise frem innkallingsbrevet ditt eller du må oppgi grunnen til at du skal inn. 
 • Etter at du er kommet inn, må du registrere deg på en innsjekkingsautomat. Her vil du også bli bedt om å besvare spørsmål som bekrefter at du ikke er syk eller kan være smittet.
 • Dersom du skal legges inn på sykehuset, ta kun med helt nødvendige personlige eiendeler, slik som briller, høreapparat, telefon og toalettartikler. Sykehuset har klær til bruk under oppholdet.

Akutte timer

Har du akutt time/ikke planlagt time, må du ved ankomst fylle ut et skjema som bekrefter at du ikke er, eller kan være smittet. Dette skjemaet fås i resepsjonen ved ankomst.

Ledsager, foresatt og pårørende

 • Følgende grupper av pasienter kan ha med seg ledsager til sin konsultasjon i Nordlandssykehuset:

  • Barn 0-18 år.
  • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap.
  • Fødepasienter. Fødende kan ha partner sammen med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel, men partner skal da ikke forlate avdelingen før avreise.
  • Alvorlig syke pasienter.
 • Pårørende til kritisk syke kan komme til sykehuset etter avtale med avdelingen der pasienten ligger.
 • Barn kan alltid ha med 1 foresatt. I noen tilfeller ønsker vi at begge foresatte skal være med. Dette vil da bli informert om i innkallingsbrevet.
 • Alle som har et nødvendig ærend inn i sykehuset, men som ikke er pasienter (ledsager, foresatte og pårørende), skal screenes ved ankomst (besvare spørsmål for å bekrefte at man ikke er smittet eller syk).

Besøkende

 • Pasienter kan motta besøk, men av hensyn til pasienten skal besøk være av begrenset varighet og tilpasset pasientens forutsetninger og behov.
 • Alle besøk skal avtales på forhånd med pasienten og enheten der pasienten ligger. 
 • Besøk kan mottas mandag til fredag kl. 12.00-20.00 og lørdag/søndag kl. 12.00-18.00. For besøk til kritisk syke og terminale pasienter, kan avdelingen gi unntak fra disse besøkstidene. Dette må avklares med avdelingen der pasienten ligger. Far/medmor på barsel er unntatt disse besøkstidene.
 • Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
 • Pasienter som ligger på 2-sengs rom kan dessverre ikke motta besøk på rommet når begge pasienter oppholder seg i rommet samtidig. Dersom en av pasientene likevel ønsker å motta besøk, kan besøket gjennomføres i annet tilrettelagt område i sykehuset eller i kantina i 9. etasje. Besøk skal være avtalt med avdelingen og pasienten på forhånd.
 • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Besøkende blir forhåndregistrert av enheten der pasienten ligger og må registrere seg ved ankomst. Pasientverter er tilstede og hjelper til med registrering. 
 • Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus. Denne screeningen gjennomføres komplett hver gang den besøkende ankommer.
 • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser, i kantinen eller i etablerte ventearealer. Besøkende skal straks forlate sykehuset etter besøket.
 • Følg for øvrig anvisninger fra vakt og resepsjon/skrankepersonale.
 • Husk de generelle smittevernreglene.

Planlegg din ankomst

 • Vi anbefaler at du planlegger oppholdet i sykehuset slik at du ikke trenger vente så lenge på timen din. Dersom du har ventetid, ber vi om at du oppholder deg i de store områdene slik som resepsjon eller kantine.
 • Dersom du har reisefølge, må denne/disse oppholde seg utenfor sykehuset til dere reiser hjem. Kun de som trenger ledsager, kan ta denne med seg inn i sykehuset.

Blodgivere

Skal du gi blod, ringer du på til Blodbanken ved inngangen til Laboratoriebygget (O-fløya) og bekrefter at du er kommet. Døra åpnes automatisk og du går opp i 2. etasje. Der fyller du ut screeningskjema før du ringer på og blir hentet av personalet.

Behandlingshjelpemidler

Av smittevernhensyn kan avdeling for utdeling av behandlingshjelpemidler ikke ta imot brukt utstyr i denne tiden. 

Generelle smittevernregler

 • Håndhygiene når du ankommer og forlater sykehuset, og håndhygiene før du ankommer enheten du skal besøke, og når du forlater denne.
 • Minst 1 meter avstand til andre mennesker.
 • Host i albuekroken eller i papirlommetørkle.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ber vi om at du ringer telefonnummer som er oppgitt i innkallingsbrevet eller i sms som du har mottatt. Du kan også ringe timeservice på telefon 75 57 10 00.

Velkommen til Nordlandssykehuset!


a