Timeavtale eller på besøk hos oss?

For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført besøksstopp for besøkende og pårørende ved Nordlandssykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter, barn og fødende.

Det er viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Vi har derfor innført besøksstopp for besøkende og pårørende. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Dette gjelder uavhengig om du har vært i et område med pågående koronasmitte eller har hatt kontakt med smittede personer.

Gjelder ikke kritiske, barn og fødende

Besøksstoppet gjelder ikke for pårørende til kritisk syke pasienter, barn inntil 18 år og fødende. Fødende og barn kan ha med seg én pårørende. For kritisk syke gjøres det avtale med den aktuelle avdeling.

Hvis du skal besøke en kritisk syk pasient, barn eller fødende på sykehuset, så forutsettes dette at du ikke har vært i et område med utbredt spredning av korona, har hatt nærkontakt med en person med påvist smitte – eller har symptomer. Husk også god håndhygiene.

Timeavtale?

Har du vært i et område med pågående koronavirus? Eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte?  

Av smittehensyn ber vi deg ikke gå inn på sykehuset hvis det er 14 dager eller mindre siden du kom hjem.

Ta kontakt med avdelingen din ved å logge deg inn på helsenorge.no Der kan du sende melding til avdelingen om timen din helt fram til den starter eller på telefon, så får du tildelt ny time. Husk at du må si fra om du ikke møter til timen for å unngå gebyr. Hvis dette ikke gjelder deg, skal du møte til time som avtalt. Du trenger ikke gi beskjed i forkant.

Pasienter som har timeavtaler som av helsemessige årsaker ikke kan utsettes, skal møte som normalt, men ringe oss i forkant. På den måten sikrer vi at vi får fulgt dem opp på riktig måte.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.


Mistenker du smitte?

Hvis du tror du kan være smittet, ring Bodø kommunes Koronatelefon:
75 59 33 10 mellom 10:00 og 18:00.

Utenom disse tidspunktene: kontakt legevakta på telefon 116 117.

Ring 113 ved behov for akutt hjelp.

Ikke vært på reise?

Hvis du ikke har vært på reise i område med vært i utbruddsområdene, eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte, skal du møte til timen din/avtale som planlagt. Du trenger ikke ta kontakt med avdelingen din i forkant.