Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet. Team slagalarm trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien.

På bildene noen av de som deltok på simulering av slagalarm ved Covid-19.     Monika Emilsen, radiograf  Aksel Zahl-Holmstad, le

På bildene noen av de som deltok på simulering av slagalarm ved Covid-19: Radiograf Monika Emilsen, lege nevrologi Aksel Zahl-Holmstad, mottakssykepleier Sander Benjaminsen, nevrosykepleier Gøril Kristiansen og markør/helsesekretær May Lise Hansen.

​Nordlandssykehuset har opprettet egne koronamottak og koronasengeposter i Bodø, Vesterålen og Lofoten. Personellet her er i gang med å trene på ulike scenarioer som kan oppstå under pandemien.

Nye rutiner vektlegger utstrakt samhandling

Team slagalarm er et tverrfaglig team med sykehuspersonell som over år har arbeidet med det akutte tilbudet for slagpasienter. Teamet har samarbeidet med akuttmottaket, bioingeniører, portører og smittevernseksjonen og kollegaer på avdelingene for å få på plass en ny prosedyre for mottak av slagpasienter med Covid-19.

Øvelser på pasientsituasjoner kalles også for simuleringer og gjøres jevnlig i helsetjenesten for å være forberedt. Medisinsk mottaksteam i Bodø satte raskt i gang med øvelser i fullt smittevernutstyr.

Viktig å øve

Også slagteamet så nytten og nødvendigheten av dette. Diana Berg er nevrolog og prosjektleder for «Teamtrening slagalarm». Hun vet fra tidligere forbedringsarbeid at det er lurt å teste idéer ut i praksis før man innfører dem i stor skala.  

– Det ble gjennomført øvelse på den nye mottaksprosedyren 1.april, forteller hun og fortsetter:

– Simuleringen inkluderte pasientforløpet fra ambulanse ankommer akuttmottaket, via undersøkelse og behandling på CT-laben, og frem til pasienten er klar for å flyttes til den nye pandemisengeposten..

På bildene noen av de som deltok på simulering av slagalarm ved Covid-19.     Monika Emilsen, radiograf  Aksel Zahl-Holmstad, le

Også pasienter med koronasmitte kan få hjerneslag

– Ved kjent eller uavklart smitte vil det bli noen endringer i arbeidsoppgaver for alle i slagalarm-mottaket sammenliknet med vanlig arbeidsrutine. Det er viktig med riktig smittevern og god kommunikasjon. Blant annet ønsker vi i disse tilfellene færre personell inne på CT-rommet, sier Diana. 

Hun understreker at også pasienter med mulig koronasmitte skal få mottak på CT-lab, slik at man der kan vurdere om pasienten skal få trombolysebehandling eller annen behandling.   

Ida Bakke er nevrolog og rådgiver i Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet. Hun roser slagteamet for å være i forkant med å teste ut nye prosedyrer.

–  Nevrologiske sykdommer kan inntreffe samtidig med koronavirus og akutt hjerneslag er en av dem. Disse pasientene må selvfølgelig også ivaretas på en trygg og faglig god måte, sier Ida Bakke

Lederen i Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, ber norske leger om å være oppmerksomme på at nevrologiske symptomer kan oppstå ved Covid-19. Hun viser blant annet til en studie fra Kina i en sak i Dagens medisin 4.4.20. 

Ring 113 når du eller andre er alvorlig syk!

Hvis et hjerneslag skyldes blodpropp kan det gis behandling med blodproppløsende medisin, noe som kalles trombolysebehandling. Da teller minuttene for det dør opptil to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneslag.

Team slagalarm har redusert behandlingstiden for akutte hjerneslag gjennom forbedringsprosjektet «Teamtrening slagalarm» som startet opp i 2018. Gode og raske slagbehandlinger har vedvart gjennom 2019 og 2020, og den raskeste trombolysen hittil i år er på 15 minutter. 

Teamet er klar over at gode mottak for smittepasienter vil kunne føre til at man må beregne mer tid. Det skal jobbes trygt og godt for å vare på pasienten og personellet.

Slagteamet oppfordrer pasienter til å ikke nøle ved mistanke om hjerneslag, men å ringe 113 for å få hjelp så raskt som mulig.

Team slagalarm: Fra venstre Sanna P. Olsen, Cecilie Rød, Maria Holand, Kristin Berg Pettersen, Diana Hristova Berg og Ida Bakke

Team slagalarm: Fra venstre Sanna P. Olsen, Cecilie Rød, Maria Holand, Kristin Berg Pettersen, Diana Hristova Berg og Ida Bakke