Vi begrenser besøk

Nordlandssykehuset må begrense alt besøk til pasienter i sykehuset for å hindre korona-smitte. Vi ber derfor alle om gjøre en streng vurdering i om besøk er nødvendig. Unntakene gjelder pårørende til barn, kritisk syke og fødende.

Pasienter skal møte til avtalte timer. Begrensningen gjelder besøk.

Enkelte avdelinger vil bli helt stengt for besøkende. Dette vil bli markert ved plakat på de aktuelle avdelinger. Informasjon vil også bli lagt ut her på våre nettsider.

Nordlandssykehuset baserer sine rutiner og prosedyrer for håndtering av pasienter med mistanke om – eller smitte av – koronavirus på Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Hvis du mistenker koronasmitte: ring fastlegen eller legevakta på tlf. 116 117.

Bodø kommune har en egen korona-telefon: 75 59 33 10. Dette nummeret er betjent alle dager mellom kl 10-18. Ring 116 117 utenom disse åpningstidene.

Du kan også ringe Helsedirektoratet på 815 55 015.

Du skal ikke ringe 113 eller fysisk oppsøke legevakt eller sykehus. 113 skal kun brukes i medisinske nødsituasjoner.