VIKTIG FRA MIKROBIOLOGEN: Om prøvesvar COVID-19 (Corona)

Her finner ansatte i primærhelsetjenesten svar på spørsmål om prøvesvar på SARS-COV-2-prøver (Corona).