Viktig informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Bodø:  75 53 43 51
Vesterålen:   75 42 45 60
Fødestua i Lofoten:  76 06 01 22


Vi kommer til å spørre om du har:

 • symptomer på luftveisinfeksjon, inkludert feber, hoste eller kortpustethet?
 • hatt nærkontakt med bekreftet smittet av Covid-19?
 • behandlet, håndtert prøvemateriale eller hatt tilsvarende kontakt med person bekreftet syk med Covid-19?
 • bodd i samme husstand med bekreftet syk med Covid-19?
Forutsatt at ledsager er frisk og uten symptomer, er rutinene i Nordlandssykehuset slik:
 
 • Når kvinnen kommer inn med spørsmål om hun er i fødsel, kommer hun først inn for vurdering UTEN ledsager. Dersom fødselen er i gang, får ledsager også komme inn. 
 • Den fødende får ha ledsager sammen med seg under fødsel og på barsel, og det er ikke er noen tidsbegrensning for hvor lenge ledsager kan oppholde seg. Dersom de fysiske forholdene ligger til rette for det, kan ledsager også overnatte.
 • Ledsager kan delta under keisersnitt.
Vi vurderer hvert eget tilfelle når de kommer. Er de langveisfarende og uansett skal legges inn i avdelingen i påvente av fødsel, får ledsager være med, forutsatt at denne er frisk, og holder seg i samme rom som mor hele tiden.

Hvis ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan ledsager dessverre ikke være med på fødselen.

Hvis mor har luftveisinfeksjon/smitte vil hun være isolert.  

Ledsager kan være med ved keisersnitt forutsatt at ledsager er frisk og uten symptomer på luftveissyksom og ikke er omfattet av karantenebestemmelser.

Om barseloppholdet

 • Barselopphold holdes så kort som mulig
 • Besøk av ledsager er tillatt. 
 • Besøk er ikke tillatt av andre familiemedlemmer eller andre besøkende
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel
 • Nyfødte barn skal ikke tas ut av avdeling før utskriving

Om polikliniske konsultasjoner og ultralyd

 • Gravide kan ha med ledsager/partner på polikliniske konsultasjoner inklusive ultralyd. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille dem til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.


Mer informasjon: