Viktig informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 

Bodø: 75 53 43 51

Vesterålen:  75 42 45 60

Fødestua i Lofoten:  76 06 01 22


Har du:

 • symptomer på luftveisinfeksjon, inkludert feber, hoste eller kortpustethet?
 • Har du de siste 14 dagene vært på reise? Alle som ankommer Bodø kommune etter reiser i Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Gjelder fra 17. mars. For Vesterålen og Lofoten gjelder bestemmelsen fra 10. mars.
 • hatt nærkontakt med bekreftet smittet av Covid-19
 • behandlet, håndtert prøvemateriale eller hatt tilsvarende kontakt med person bekreftet syk med Covid-19?
 • bodd i samme husstand med bekreftet syk med Covid-19?
Hvis partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med på fødselen.

Hvis mor har luftveisinfeksjon/smitte vil hun være isolert.

Partner kan ikke være med ved keisersnitt. Ved planlagt keisersnitt vil avdelingen legge til rette for at partner, gitt at vedkommende er frisk/ikke omfattet av karantenebestemmelser, får tid med barnet.

Om barseloppholdet

 • Barselopphold holdes så kort som mulig

 • Av smittehensyn kan partner dessverre ikke være til stede under barseloppholdet

 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken

 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel

 • Nyfødte barn skal ikke tas ut av avdeling før utskriving

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis

 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen

 • Partner skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette for å begrense besøk på sykehus

 • Heller ikke på ultralyd

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Mer informasjon: