Brukerutvalget i Rønvik

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset møttes tidligere denne uken, og dette møtet ble avholdt i Rønvik i Bodø hvor medlemmene både fikk sett seg rundt og ble informert om arbeidet i Psykisk helse og rus-klinikken.

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset foran hovedporten i Rønvik.

​- Det var virkelig kjempenyttig å få denne omvisningen og orienteringen fra PHR-klinikken. Det har betydning for oss i Brukerutvalget å se med egne øyne og bedre forstå hvilket arbeid som gjøres, sier utvalgets nestleder, Paul Daljord.

Og leder i Brukerutvalget, Barbara Priesemann følger opp:

- Brukerutvalget ønsker å ha et særlig fokus fremover på hvordan PHR-klinikken arbeider med innføringen av pakkeforløpene og hvordan klinikken vil involvere brukerne i dette arbeidet.

Brukerutvalget behandlet flere saker i dette møtet, blant dem innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken, redusert og riktig bruk av tvang, venterom i Vesterålen og innspill til det videre arbeidet med Nordlandssykehusets nettsider.

Referat fra møtet ligger ute på brukerutvalgets nettside nå:

5. Referat møte i Brukerutvalget 210818.pdf