Datatekniske problemer på Nordlandssykehuset

Datatekniske problemer gjør at Nordlandssykehuset har avlyst mange av de planlagte operasjonene i dag.

Det er pasientjournalsystemet som ligger nede, dette skaper også utfordringer ved poliklinikkene.

Pasienter som har behov for akutthjelp blir tatt hånd om som normalt. Helse Nord IKT jobber med å rette feilen.

Pasienter som har time på sykehusene i dag skal møte som normalt med mindre de har fått annen beskjed.