E-bok om multifamilieterapi i behandling av voksne med spiseforstyrrelser

Erfaringer fra mange års arbeid fra voksne med spiseforstyrrelser har resultert i en håndbok i multifamilieterapi fra ansatte ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne ved Nordlandssykehuset i Bodø.

bilde av forfatterne

 – Sterk involvering av familien har tradisjonelt vært brukt i behandling av barn og ungdom med spiseforstyrrelser. Vi har erfart at metoden egner seg svært godt også for voksne, sier forfatterne.

De har utviklet et nasjonalt utdanningsprogram med metoden som nå gjøres tilgjengelig via e-bok.

Forfatterne av e-boka og ansvarlig for utdanningsprogrammet er familieterapeut Steven Balmbra, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Siri Lyngmo og psykologspesialist Mildrid Valvik *).

Involverer hele familien

Da planleggingen av Regionalt senter for spiseforstyrrelser startet i 2004, var det kjent at pårørende til pasientene også led på grunn av sykdommen.

– Fra behandling av barn og unge med spiseforstyrrelser, var erfaringen at familierelasjonene var anspente, konfliktfylte og preget av en blanding av avhengighet og avvisning. Dette skapte frustrasjon og opplevelse av maktesløshet og situasjon ble verre for alle. Foreldre var ofte sykemeldt i lange perioder, noe som påvirket livet til andre søsken, sier forfatterne Steven Balmbra og Siri Lyngmo.

Det var økende evidens for at multifamilieterapi var en effektiv behandling for barn og ungdom med spiseforstyrrelse. Det vil si at hele familien er involvert i behandlingen av pasienten. Mildrid Valvik og Siri Lyngmo tok utdanning i metoden med tanke på bruk av metoden også for voksne pasienter over 18 år.

– Men det var tydelig at flere aspekter ved metoden for barn og unge ikke egnet seg for familier til voksne pasienter over 18 år. Derfor ble det i 2006 etablert en gruppe med tilpasset program for voksne pasienter med familie. Familieterapeut Steven Balmbra ble da med i lederteamet. Med utgangspunkt i erfaringene og tilbakemelding fra deltakerne over flere år, ble nåværende metode utviklet og er nå gitt ut som e-bok.

Seks gruppesamlinger

Kjernen i boka er et omfattende utdanningsprogram utarbeidet på Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne. Programmet innebærer seks gruppesamlinger med psykoedukasjon, små- og storgruppediskusjoner, øvelser for bedret kommunikasjon og konfliktløsning.

– Håndboken gir en detaljert beskrivelse av hvordan planlegge, forberede og gjennomføre en gruppe for familier til voksne pasienter med denne alvorlige psykiske lidelsen, sier Balmbra og Lyngmo.  

– Metoden gir ikke bare hjelp til å håndtere symptomer, men også hjelp til å leve godt sammen under hardt press med frustrasjoner, maktesløshet og dårlig samvittighet.

Internasjonal presentasjon

Boka er organisert slik at fagfolk kan bruke stor fleksibilitet i egen utforming av programmet. Dette for å kunne tilpasse det til forskjellige deltakere og arbeidssammenheng. Den har også en del som omhandler lederkunnskap for slike grupper.

– Modellen har vært presentert på flere internasjonale kongresser, og har fått svært gode tilbakemeldinger.  E-boka er på engelsk for å nå frem til behandlingsmiljøer verden over, avslutter forfatterne.

Bokas tittel:

Coming together, letting go. A handbook for running multifamily groups for adults with severe eating disorders av Steven Balmbra, Mildrid Valvik og Siri Lyngmo.  Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne ved Nordlandssykehuset HF, Psykisk helse og rus klinikken.

*) Psykologspesialist Mildrid Valvik gikk bort i 2016. Hun la ned et betydelig arbeid med å utvikle metoder til bruk i behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Hennes arbeid utgjør en viktig del av arbeidet med boken, og utgis derfor med henne som medforfatter posthumt.